Vlad Kurkin (b_vladi) wrote in changelog,
Vlad Kurkin
b_vladi
changelog

[livejournal] r19366: =LJSUP-9159: Update and improve RTE by C...

Committer: vkurkin
=LJSUP-9159: Update and improve RTE by CKEditor 3.6.1
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/_languages.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/_translationstatus.txt
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/af.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ar.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/bg.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/bn.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/bs.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ca.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/cs.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/cy.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/da.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/de.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/el.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/en-au.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/en-ca.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/en-gb.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/en.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/eo.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/es.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/et.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/eu.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/fa.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/fi.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/fo.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/fr-ca.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/fr.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/gl.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/gu.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/he.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/hi.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/hr.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/hu.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/is.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/it.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ja.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ka.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/km.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ko.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/lt.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/lv.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/mn.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ms.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/nb.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/nl.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/no.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/pl.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/pt-br.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/pt.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ro.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/ru.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/sk.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/sl.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/sr-latn.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/sr.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/sv.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/th.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/tr.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/uk.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/vi.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/zh-cn.js
A  trunk/htdocs/stc/ck/lang/zh.js
Added: trunk/htdocs/stc/ck/lang/_languages.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/ck/lang/_languages.js	            (rev 0)
+++ trunk/htdocs/stc/ck/lang/_languages.js	2011-06-27 07:06:53 UTC (rev 19366)
@@ -0,0 +1,6 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+
+var CKEDITOR_LANGS=(function(){var b={af:'Afrikaans',ar:'Arabic',bg:'Bulgarian',bn:'Bengali/Bangla',bs:'Bosnian',ca:'Catalan',cs:'Czech',cy:'Welsh',da:'Danish',de:'German',el:'Greek',en:'English','en-au':'English (Australia)','en-ca':'English (Canadian)','en-gb':'English (United Kingdom)',eo:'Esperanto',es:'Spanish',et:'Estonian',eu:'Basque',fa:'Persian',fi:'Finnish',fo:'Faroese',fr:'French','fr-ca':'French (Canada)',gl:'Galician',gu:'Gujarati',he:'Hebrew',hi:'Hindi',hr:'Croatian',hu:'Hungarian',is:'Icelandic',it:'Italian',ja:'Japanese',ka:'Georgian',km:'Khmer',ko:'Korean',lt:'Lithuanian',lv:'Latvian',mn:'Mongolian',ms:'Malay',nb:'Norwegian Bokmal',nl:'Dutch',no:'Norwegian',pl:'Polish',pt:'Portuguese (Portugal)','pt-br':'Portuguese (Brazil)',ro:'Romanian',ru:'Russian',sk:'Slovak',sl:'Slovenian',sr:'Serbian (Cyrillic)','sr-latn':'Serbian (Latin)',sv:'Swedish',th:'Thai',tr:'Turkish',uk:'Ukrainian',vi:'Vietnamese',zh:'Chinese Traditional','zh-cn':'Chinese Simplified'},c=[];for(var d in b)c.push({code:d,name:b[d]});c.sort(function(e,f){return e.name<f.name?-1:1;});return c;})();

Added: trunk/htdocs/stc/ck/lang/_translationstatus.txt
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/ck/lang/_translationstatus.txt	            (rev 0)
+++ trunk/htdocs/stc/ck/lang/_translationstatus.txt	2011-06-27 07:06:53 UTC (rev 19366)
@@ -0,0 +1,61 @@
+Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+
+af.js   Found: 549 Missing: 24
+ar.js   Found: 467 Missing: 106
+bg.js   Found: 291 Missing: 282
+bn.js   Found: 292 Missing: 281
+bs.js   Found: 175 Missing: 398
+ca.js   Found: 550 Missing: 23
+cs.js   Found: 550 Missing: 23
+cy.js   Found: 573 Missing: 0
+da.js   Found: 417 Missing: 156
+de.js   Found: 568 Missing: 5
+el.js   Found: 306 Missing: 267
+en-au.js  Found: 345 Missing: 228
+en-ca.js  Found: 345 Missing: 228
+en-gb.js  Found: 518 Missing: 55
+eo.js   Found: 270 Missing: 303
+es.js   Found: 570 Missing: 3
+et.js   Found: 320 Missing: 253
+eu.js   Found: 417 Missing: 156
+fa.js   Found: 322 Missing: 251
+fi.js   Found: 552 Missing: 21
+fo.js   Found: 551 Missing: 22
+fr-ca.js  Found: 319 Missing: 254
+fr.js   Found: 551 Missing: 22
+gl.js   Found: 292 Missing: 281
+gu.js   Found: 320 Missing: 253
+he.js   Found: 573 Missing: 0
+hi.js   Found: 322 Missing: 251
+hr.js   Found: 419 Missing: 154
+hu.js   Found: 542 Missing: 31
+is.js   Found: 326 Missing: 247
+it.js   Found: 418 Missing: 155
+ja.js   Found: 494 Missing: 79
+ka.js   Found: 569 Missing: 4
+km.js   Found: 286 Missing: 287
+ko.js   Found: 304 Missing: 269
+lt.js   Found: 326 Missing: 247
+lv.js   Found: 294 Missing: 279
+mn.js   Found: 320 Missing: 253
+ms.js   Found: 276 Missing: 297
+nb.js   Found: 550 Missing: 23
+nl.js   Found: 570 Missing: 3
+no.js   Found: 550 Missing: 23
+pl.js   Found: 573 Missing: 0
+pt-br.js  Found: 535 Missing: 38
+pt.js   Found: 293 Missing: 280
+ro.js   Found: 317 Missing: 256
+ru.js   Found: 484 Missing: 89
+sk.js   Found: 365 Missing: 208
+sl.js   Found: 426 Missing: 147
+sr-latn.js Found: 287 Missing: 286
+sr.js   Found: 286 Missing: 287
+sv.js   Found: 551 Missing: 22
+th.js   Found: 298 Missing: 275
+tr.js   Found: 536 Missing: 37
+uk.js   Found: 544 Missing: 29
+vi.js   Found: 493 Missing: 80
+zh-cn.js  Found: 548 Missing: 25
+zh.js   Found: 419 Missing: 154

Added: trunk/htdocs/stc/ck/lang/af.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/ck/lang/af.js	            (rev 0)
+++ trunk/htdocs/stc/ck/lang/af.js	2011-06-27 07:06:53 UTC (rev 19366)
@@ -0,0 +1,6 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+
+CKEDITOR.lang.af={dir:'ltr',editorTitle:'Teksverwerker, %1, druk op ALT 0 vir hulp.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Teksverwerker',source:'Bron',newPage:'Nuwe bladsy',save:'Bewaar',preview:'Voorbeeld',cut:'Knip',copy:'Kopiëer',paste:'Plak',print:'Druk',underline:'Onderstreep',bold:'Vet',italic:'Skuins',selectAll:'Selekteer alles',removeFormat:'Verwyder opmaak',strike:'Deurstreep',subscript:'Onderskrif',superscript:'Bo-skrif',horizontalrule:'Horisontale lyn invoeg',pagebreak:'Bladsy-einde invoeg',pagebreakAlt:'Bladsy-einde',unlink:'Verwyder skakel',undo:'Ontdoen',redo:'Oordoen',common:{browseServer:'Blaai op bediener',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Oplaai',uploadSubmit:'Stuur na bediener',image:'Afbeelding',flash:'Flash',form:'Vorm',checkbox:'Merkhokkie',radio:'Radioknoppie',textField:'Teksveld',textarea:'Teks-area',hiddenField:'Blinde veld',button:'Knop',select:'Keuseveld',imageButton:'Afbeeldingsknop',notSet:'<geen instelling>',id:'Id',name:'Naam',langDir:'Skryfrigting',langDirLtr:'Links na regs (LTR)',langDirRtl:'Regs na links (RTL)',langCode:'Taalkode',longDescr:'Lang beskrywing URL',cssClass:'CSS klasse',advisoryTitle:'Aanbevole titel',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Kanselleer',close:'Sluit',preview:'Voorbeeld',generalTab:'Algemeen',advancedTab:'Gevorderd',validateNumberFailed:"Hierdie waarde is nie 'n getal nie.",confirmNewPage:"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is u seker dat u 'n nuwe bladsy wil laai?",confirmCancel:'Sommige opsies is gewysig. Is u seker dat u hierdie dialoogvenster wil sluit?',options:'Opsies',target:'Doel',targetNew:'Nuwe venster (_blank)',targetTop:'Boonste venster (_top)',targetSelf:'Selfde venster (_self)',targetParent:'Oorspronklike venster (_parent)',langDirLTR:'Links na Regs (LTR)',langDirRTL:'Regs na Links (RTL)',styles:'Styl',cssClasses:'CSS klasse',width:'Breedte',height:'Hoogte',align:'Oplyn',alignLeft:'Links',alignRight:'Regs',alignCenter:'Sentreer',alignTop:'Bo',alignMiddle:'Middel',alignBottom:'Onder',invalidHeight:"Hoogte moet 'n getal wees",invalidWidth:"Breedte moet 'n getal wees.",invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nie beskikbaar nie</span>'},contextmenu:{options:'Konteks Spyskaart-opsies'},specialChar:{toolbar:'Voeg spesiaale karakter in',title:'Kies spesiale karakter',options:'Spesiale karakter-opsies'},link:{toolbar:'Skakel invoeg/wysig',other:'<ander>',menu:'Wysig skakel',title:'Skakel',info:'Skakel informasie',target:'Doel',upload:'Oplaai',advanced:'Gevorderd',type:'Skakelsoort',toUrl:'URL',toAnchor:'Anker in bladsy',toEmail:'E-pos',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<opspringvenster>',targetFrameName:'Naam van doelraam',targetPopupName:'Naam van opspringvenster',popupFeatures:'Eienskappe van opspringvenster',popupResizable:'Herskaalbaar',popupStatusBar:'Statusbalk',popupLocationBar:'Adresbalk',popupToolbar:'Werkbalk',popupMenuBar:'Spyskaartbalk',popupFullScreen:'Volskerm (IE)',popupScrollBars:'Skuifbalke',popupDependent:'Afhanklik (Netscape)',popupLeft:'Posisie links',popupTop:'Posisie bo',id:'Id',langDir:'Skryfrigting',langDirLTR:'Links na regs (LTR)',langDirRTL:'Regs na links (RTL)',acccessKey:'Toegangsleutel',name:'Naam',langCode:'Taalkode',tabIndex:'Tab indeks',advisoryTitle:'Aanbevole titel',advisoryContentType:'Aanbevole inhoudstipe',cssClasses:'CSS klasse',charset:'Karakterstel van geskakelde bron',styles:'Styl',rel:'Relationship',selectAnchor:"Kies 'n anker",anchorName:'Op ankernaam',anchorId:'Op element Id',emailAddress:'E-posadres',emailSubject:'Berig-onderwerp',emailBody:'Berig-inhoud',noAnchors:'(Geen ankers beskikbaar in dokument)',noUrl:'Gee die skakel se URL',noEmail:'Gee die e-posadres'},anchor:{toolbar:'Anker byvoeg/verander',menu:'Anker-eienskappe',title:'Anker-eienskappe',name:'Ankernaam',errorName:'Voltooi die ankernaam asseblief',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Eienskappe van genommerde lys',bulletedTitle:'Eienskappe van ongenommerde lys',type:'Tipe',start:'Begin',validateStartNumber:"Beginnommer van lys moet 'n heelgetal wees.",circle:'Sirkel',disc:'Skyf',square:'Vierkant',none:'Geen',notset:'<nie ingestel nie>',armenian:'Armeense nommering',georgian:'Georgiese nommering (an, ban, gan, ens.)',lowerRoman:'Romeinse kleinletters (i, ii, iii, iv, v, ens.)',upperRoman:'Romeinse hoofletters (I, II, III, IV, V, ens.)',lowerAlpha:'Kleinletters (a, b, c, d, e, ens.)',upperAlpha:'Hoofletters (A, B, C, D, E, ens.)',lowerGreek:'Griekse kleinletters (alpha, beta, gamma, ens.)',decimal:'Desimale syfers (1, 2, 3, ens.)',decimalLeadingZero:'Desimale syfers met voorloopnul (01, 02, 03, ens.)'},findAndReplace:{title:'Soek en vervang',find:'Soek',replace:'Vervang',findWhat:'Soek na:',replaceWith:'Vervang met:',notFoundMsg:'Teks nie gevind nie.',matchCase:'Hoof/kleinletter sensitief',matchWord:'Hele woord moet voorkom',matchCyclic:'Soek deurlopend',replaceAll:'Vervang alles',replaceSuccessMsg:'%1 voorkoms(te) vervang.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabel eienskappe',menu:'Tabel eienskappe',deleteTable:'Verwyder tabel',rows:'Rye',columns:'Kolomme',border:'Randbreedte',widthPx:'piksels',widthPc:'persent',widthUnit:'breedte-eenheid',cellSpace:'Sel-afstand',cellPad:'Sel-spasie',caption:'Naam',summary:'Opsomming',headers:'Opskrifte',headersNone:'Geen',headersColumn:'Eerste kolom',headersRow:'Eerste ry',headersBoth:'Beide  ',invalidRows:"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.",invalidCols:"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.",invalidBorder:"Randbreedte moet 'n getal wees.",invalidWidth:"Tabelbreedte moet 'n getal wees.",invalidHeight:"Tabelhoogte moet 'n getal wees.",invalidCellSpacing:"Sel-afstand moet 'n getal wees.",invalidCellPadding:"Sel-spasie moet 'n getal wees.",cell:{menu:'Sel',insertBefore:'Voeg sel in voor',insertAfter:'Voeg sel in na',deleteCell:'Verwyder sel',merge:'Voeg selle saam',mergeRight:'Voeg saam na regs',mergeDown:'Voeg saam ondertoe',splitHorizontal:'Splits sel horisontaal',splitVertical:'Splits sel vertikaal',title:'Sel eienskappe',cellType:'Sel tipe',rowSpan:'Omspan rye',colSpan:'Omspan kolomme',wordWrap:'Woord terugloop',hAlign:'Horisontale oplyning',vAlign:'Vertikale oplyning',alignBaseline:'Basislyn',bgColor:'Agtergrondkleur',borderColor:'Randkleur',data:'Inhoud',header:'Opskrif',yes:'Ja',no:'Nee',invalidWidth:"Selbreedte moet 'n getal wees.",invalidHeight:"Selhoogte moet 'n getal wees.",invalidRowSpan:"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.",invalidColSpan:"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.",chooseColor:'Kies'},row:{menu:'Ry',insertBefore:'Voeg ry in voor',insertAfter:'Voeg ry in na',deleteRow:'Verwyder ry'},column:{menu:'Kolom',insertBefore:'Voeg kolom in voor',insertAfter:'Voeg kolom in na',deleteColumn:'Verwyder kolom'}},button:{title:'Knop eienskappe',text:'Teks (Waarde)',type:'Soort',typeBtn:'Knop',typeSbm:'Stuur',typeRst:'Maak leeg'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Merkhokkie eienskappe',radioTitle:'Radioknoppie eienskappe',value:'Waarde',selected:'Geselekteer'},form:{title:'Vorm eienskappe',menu:'Vorm eienskappe',action:'Aksie',method:'Metode',encoding:'Kodering'},select:{title:'Keuseveld eienskappe',selectInfo:'Info',opAvail:'Beskikbare opsies',value:'Waarde',size:'Grootte',lines:'Lyne',chkMulti:'Laat meer as een keuse toe',opText:'Teks',opValue:'Waarde',btnAdd:'Byvoeg',btnModify:'Wysig',btnUp:'Op',btnDown:'Af',btnSetValue:'Stel as geselekteerde waarde',btnDelete:'Verwyder'},textarea:{title:'Teks-area eienskappe',cols:'Kolomme',rows:'Rye'},textfield:{title:'Teksveld eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde',charWidth:'Breedte (karakters)',maxChars:'Maksimum karakters',type:'Soort',typeText:'Teks',typePass:'Wagwoord'},hidden:{title:'Verborge veld eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde'},image:{title:'Afbeelding eienskappe',titleButton:'Afbeeldingsknop eienskappe',menu:'Afbeelding eienskappe',infoTab:'Afbeelding informasie',btnUpload:'Stuur na bediener',upload:'Oplaai',alt:'Alternatiewe teks',lockRatio:'Vaste proporsie',resetSize:'Herstel grootte',border:'Rand',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',alertUrl:'Gee URL van afbeelding.',linkTab:'Skakel',button2Img:"Wil u die geselekteerde afbeeldingsknop vervang met 'n eenvoudige afbeelding?",img2Button:"Wil u die geselekteerde afbeelding vervang met 'n afbeeldingsknop?",urlMissing:'Die URL na die afbeelding ontbreek.',validateBorder:"Rand moet 'n heelgetal wees.",validateHSpace:"HSpasie moet 'n heelgetal wees.",validateVSpace:"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},flash:{properties:'Flash eienskappe',propertiesTab:'Eienskappe',title:'Flash eienskappe',chkPlay:'Speel outomaties',chkLoop:'Herhaal',chkMenu:'Flash spyskaart aan',chkFull:'Laat volledige skerm toe',scale:'Skaal',scaleAll:'Wys alles',scaleNoBorder:'Geen rand',scaleFit:'Presiese pas',access:'Skrip toegang',accessAlways:'Altyd',accessSameDomain:'Selfde domeinnaam',accessNever:'Nooit',alignAbsBottom:'Absoluut-onder',alignAbsMiddle:'Absoluut-middel',alignBaseline:'Basislyn',alignTextTop:'Teks bo',quality:'Kwaliteit',qualityBest:'Beste',qualityHigh:'Hoog',qualityAutoHigh:'Outomaties hoog',qualityMedium:'Gemiddeld',qualityAutoLow:'Outomaties laag',qualityLow:'Laag',windowModeWindow:'Venster',windowModeOpaque:'Ondeursigtig',windowModeTransparent:'Deursigtig',windowMode:'Venster modus',flashvars:'Veranderlikes vir Flash',bgcolor:'Agtergrondkleur',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',validateSrc:'Voeg die URL in',validateHSpace:"HSpasie moet 'n heelgetal wees.",validateVSpace:"VSpasie moet 'n heelgetal wees."},spellCheck:{toolbar:'Speltoets',title:'Speltoetser',notAvailable:'Jammer, hierdie diens is nie nou beskikbaar nie.',errorLoading:'Fout by inlaai van diens: %s.',notInDic:'Nie in woordeboek nie',changeTo:'Verander na',btnIgnore:'Ignoreer',btnIgnoreAll:'Ignoreer alles',btnReplace:'Vervang',btnReplaceAll:'vervang alles',btnUndo:'Ontdoen',noSuggestions:'- Geen voorstel -',progress:'Spelling word getoets...',noMispell:'Klaar met speltoets: Geen foute nie',noChanges:'Klaar met speltoets: Geen woorde verander nie',oneChange:'Klaar met speltoets: Een woord verander',manyChanges:'Klaar met speltoets: %1 woorde verander',ieSpellDownload:'Speltoetser is nie geïnstalleer nie. Wil u dit nou aflaai?'},smiley:{toolbar:'Lagbekkie',title:'Voeg lagbekkie by',options:'Lagbekkie opsies'},elementsPath:{eleLabel:'Elemente-pad',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Genommerde lys',bulletedlist:'Ongenommerde lys',indent:'Vergroot inspring',outdent:'Verklein inspring',justify:{left:'Links oplyn',center:'Sentreer',right:'Regs oplyn',block:'Uitvul'},blockquote:'Sitaatblok',clipboard:{title:'Byvoeg',cutError:'U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese knip-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Plak die teks in die volgende teks-area met die sleutelbordkombinasie (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) en druk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Weens u blaaier se sekuriteitsinstelling is data op die knipbord nie toeganklik nie. U kan dit eers weer in hierdie venster plak.',pasteArea:'Plak-area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Die teks wat u wil plak lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit geplak word?',toolbar:'Plak vanuit Word',title:'Plak vanuit Word',error:"Die geplakte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout"},pasteText:{button:'Plak as eenvoudige teks',title:'Plak as eenvoudige teks'},templates:{button:'Sjablone',title:'Inhoud Sjablone',options:'Sjabloon opsies',insertOption:'Vervang huidige inhoud',selectPromptMsg:'Kies die sjabloon om te gebruik in die redigeerder (huidige inhoud gaan verlore):',emptyListMsg:'(Geen sjablone gedefineer nie)'},showBlocks:'Toon blokke',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Opmaak style',panelTitle1:'Blok style',panelTitle2:'Inlyn style',panelTitle3:'Objek style'},format:{label:'Opmaak',panelTitle:'Opmaak',tag_p:'Normaal',tag_pre:'Opgemaak',tag_address:'Adres',tag_h1:'Opskrif 1',tag_h2:'Opskrif 2',tag_h3:'Opskrif 3',tag_h4:'Opskrif 4',tag_h5:'Opskrif 5',tag_h6:'Opskrif 6',tag_div:'Normaal (DIV)'},div:{title:'Skep Div houer',toolbar:'Skep Div houer',cssClassInputLabel:'CSS klasse',styleSelectLabel:'Styl',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Taalkode',inlineStyleInputLabel:'Inlyn Styl',advisoryTitleInputLabel:'Aanbevole Titel',langDirLabel:'Skryfrigting',langDirLTRLabel:'Links na regs (LTR)',langDirRTLLabel:'Regs na links (RTL)',edit:'Wysig Div',remove:'Verwyder Div'},iframe:{title:'IFrame Eienskappe',toolbar:'IFrame',noUrl:'Gee die iframe URL',scrolling:'Skuifbalke aan',border:'Wys rand van raam'},font:{label:'Font',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Fontnaam'},fontSize:{label:'Grootte',voiceLabel:'Fontgrootte',panelTitle:'Fontgrootte'},colorButton:{textColorTitle:'Tekskleur',bgColorTitle:'Agtergrondkleur',panelTitle:'Kleure',auto:'Outomaties',more:'Meer Kleure...'},colors:{'000':'Swart',800000:'Meroen','8B4513':'Sjokoladebruin','2F4F4F':'Donkerleisteengrys','008080':'Blougroen','000080':'Vlootblou','4B0082':'Indigo',696969:'Donkergrys',B22222:'Rooibaksteen',A52A2A:'Bruin',DAA520:'Donkergeel','006400':'Donkergroen','40E0D0':'Turkoois','0000CD':'Middelblou',800080:'Pers',808080:'Grys',F00:'Rooi',FF8C00:'Donkeroranje',FFD700:'Goud','008000':'Groen','0FF':'Siaan','00F':'Blou',EE82EE:'Viooltjieblou',A9A9A9:'Donkergrys',FFA07A:'Ligsalm',FFA500:'Oranje',FFFF00:'Geel','00FF00':'Lemmetjie',AFEEEE:'Ligturkoois',ADD8E6:'Ligblou',DDA0DD:'Pruim',D3D3D3:'Liggrys',FFF0F5:'Linne',FAEBD7:'Ivoor',FFFFE0:'Liggeel',F0FFF0:'Heuningdou',F0FFFF:'Asuur',F0F8FF:'Ligte hemelsblou',E6E6FA:'Laventel',FFF:'Wit'},scayt:{title:'Speltoets terwyl u tik',opera_title:'Nie ondersteun deur Opera nie',enable:'SCAYT aan',disable:'SCAYT af',about:'SCAYT info',toggle:'SCAYT wissel aan/af',options:'Opsies',langs:'Tale',moreSuggestions:'Meer voorstelle',ignore:'Ignoreer',ignoreAll:'Ignoreer alles',addWord:'Voeg woord by',emptyDic:'Woordeboeknaam mag nie leeg wees nie.',optionsTab:'Opsies',allCaps:'Ignoreer woorde in hoofletters',ignoreDomainNames:'Ignoreer domeinname',mixedCase:'Ignoreer woorde met hoof- en kleinletters',mixedWithDigits:'Ignoreer woorde met syfers',languagesTab:'Tale',dictionariesTab:'Woordeboeke',dic_field_name:'Naam van woordeboek',dic_create:'Skep',dic_restore:'Herstel',dic_delete:'Verwijder',dic_rename:'Hernoem',dic_info:"Aanvanklik word die gebruikerswoordeboek in 'n koekie gestoor. Koekies is egter beperk in grootte. Wanneer die gebruikerswoordeboek te groot vir 'n koekie geword het, kan dit op ons bediener gestoor word. Om u persoonlike woordeboek op ons bediener te stoor, gee asb. 'n naam vir u woordeboek. Indien u alreeds 'n gestoorde woordeboek het, tik die naam en kliek op die Herstel knop.",aboutTab:'Info'},about:{title:'Info oor CKEditor',dlgTitle:'Info oor CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:',copy:'Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.'},maximize:'Maksimaliseer',minimize:'Minimaliseer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash animasie',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Verborge veld',unknown:'Onbekende objek'},resize:'Sleep om te herskaal',colordialog:{title:'Kies kleur',options:'Kleuropsies',highlight:'Aktief',selected:'Geselekteer',clear:'Herstel'},toolbarCollapse:'Verklein werkbalk',toolbarExpand:'Vergroot werkbalk',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Skryfrigting van links na regs',rtl:'Skryfrigting van regs na links'},docprops:{label:'Dokument Eienskappe',title:'Dokument Eienskappe',design:'Design',meta:'Meta Data',chooseColor:'Kies',other:'<ander>',docTitle:'Bladsy Opskrif',charset:'Karakterstel Kodeering',charsetOther:'Ander Karakterstel Kodeering',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Sentraal Europa',charsetCT:'Chinees Traditioneel (Big5)',charsetCR:'Cyrillic',charsetGR:'Grieks',charsetJP:'Japanees',charsetKR:'Koreans',charsetTR:'Turks',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'Western European',docType:'Dokument Opskrif Soort',docTypeOther:'Ander Dokument Opskrif Soort',xhtmlDec:'Voeg XHTML verklaring by',bgColor:'Agtergrond kleur',bgImage:'Agtergrond Beeld URL',bgFixed:'Vasgeklemde Agtergrond',txtColor:'Tekskleur',margin:'Bladsy Rante',marginTop:'Bo',marginLeft:'Links',marginRight:'Regs',marginBottom:'Onder',metaKeywords:'Dokument Index Sleutelwoorde(comma verdeelt)',metaDescription:'Dokument Beskrywing',metaAuthor:'Skrywer',metaCopyright:'Kopiereg',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};

Added: trunk/htdocs/stc/ck/lang/ar.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/ck/lang/ar.js	            (rev 0)
+++ trunk/htdocs/stc/ck/lang/ar.js	2011-06-27 07:06:53 UTC (rev 19366)
@@ -0,0 +1,6 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+
+CKEDITOR.lang.ar={dir:'rtl',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Rich Text Editor',source:'المصدر',newPage:'صفحة جديدة',save:'حفظ',preview:'معاينة الصفحة',cut:'قص',copy:'نسخ',paste:'لصق',print:'طباعة',underline:'تسطير',bold:'غامق',italic:'مائل',selectAll:'تحديد الكل',removeFormat:'إزالة التنسيقات',strike:'يتوسطه خط',subscript:'منخفض',superscript:'مرتفع',horizontalrule:'خط فاصل',pagebreak:'إدخال صفحة جديدة',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'إزالة رابط',undo:'تراجع',redo:'إعادة',common:{browseServer:'تصفح',url:'الرابط',protocol:'البروتوكول',upload:'رفع',uploadSubmit:'أرسل',image:'صورة',flash:'فلاش',form:'نموذج',checkbox:'خانة إختيار',radio:'زر اختيار',textField:'مربع نص',textarea:'مساحة نصية',hiddenField:'إدراج حقل خفي',button:'زر ضغط',select:'اختار',imageButton:'زر صورة',notSet:'<بدون تحديد>',id:'الرقم',name:'الاسم',langDir:'إتجاه النص',langDirLtr:'اليسار لليمين (LTR)',langDirRtl:'اليمين لليسار (RTL)',langCode:'رمز اللغة',longDescr:'الوصف التفصيلى',cssClass:'فئات التنسيق',advisoryTitle:'عنوان التقرير',cssStyle:'نمط',ok:'موافق',cancel:'إلغاء الأمر',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'عام',advancedTab:'متقدم',validateNumberFailed:'لايوجد نتيجة',confirmNewPage:'ستفقد أي متغييرات اذا لم تقم بحفظها اولا. هل أنت متأكد أنك تريد صفحة جديدة؟',confirmCancel:'بعض الخيارات قد تغيرت. هل أنت متأكد من إغلاق مربع النص؟',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'العرض',height:'الإرتفاع',align:'محاذاة',alignLeft:'يسار',alignRight:'يمين',alignCenter:'وسط',alignTop:'أعلى',alignMiddle:'وسط',alignBottom:'أسفل',invalidHeight:'الارتفاع يجب أن يكون عدداً.',invalidWidth:'العرض يجب أن يكون عدداً.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, غير متاح</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'إدراج خاص.ِ',title:'اختر الخواص',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'رابط',other:'<أخرى>',menu:'تحرير رابط',title:'إرتباط تشعبي',info:'معلومات الرابط',target:'هدف الرابط',upload:'رفع',advanced:'متقدم',type:'نوع الربط',toUrl:'URL',toAnchor:'مكان في هذا المستند',toEmail:'بريد إلكتروني',targetFrame:'<إطار>',targetPopup:'<نافذة منبثقة>',targetFrameName:'اسم الإطار المستهدف',targetPopupName:'اسم النافذة المنبثقة',popupFeatures:'خصائص النافذة المنبثقة',popupResizable:'قابلة التشكيل',popupStatusBar:'شريط الحالة',popupLocationBar:'شريط العنوان',popupToolbar:'شريط الأدوات',popupMenuBar:'القوائم الرئيسية',popupFullScreen:'ملئ الشاشة (IE)',popupScrollBars:'أشرطة التمرير',popupDependent:'تابع (Netscape)',popupLeft:'التمركز لليسار',popupTop:'التمركز للأعلى',id:'هوية',langDir:'إتجاه النص',langDirLTR:'اليسار لليمين (LTR)',langDirRTL:'اليمين لليسار (RTL)',acccessKey:'مفاتيح الإختصار',name:'الاسم',langCode:'كود النص',tabIndex:'الترتيب',advisoryTitle:'عنوان التقرير',advisoryContentType:'نوع التقرير',cssClasses:'فئات التنسيق',charset:'ترميز المادة المطلوبة',styles:'نمط',rel:'Relationship',selectAnchor:'اختر علامة مرجعية',anchorName:'حسب الاسم',anchorId:'حسب رقم العنصر',emailAddress:'عنوان البريد إلكتروني',emailSubject:'موضوع الرسالة',emailBody:'محتوى الرسالة',noAnchors:'(لا توجد علامات مرجعية في هذا المستند)',noUrl:'من فضلك أدخل عنوان الموقع الذي يشير إليه الرابط',noEmail:'من فضلك أدخل عنوان البريد الإلكتروني'},anchor:{toolbar:'إشارة مرجعية',menu:'تحرير الإشارة المرجعية',title:'خصائص الإشارة المرجعية',name:'اسم الإشارة المرجعية',errorName:'الرجاء كتابة اسم الإشارة المرجعية',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'بحث واستبدال',find:'بحث',replace:'إستبدال',findWhat:'البحث بـ:',replaceWith:'إستبدال بـ:',notFoundMsg:'لم يتم العثور على النص المحدد.',matchCase:'مطابقة حالة الأحرف',matchWord:'مطابقة بالكامل',matchCyclic:'مطابقة دورية',replaceAll:'إستبدال الكل',replaceSuccessMsg:'تم استبدال 1% من الحالات '},table:{toolbar:'جدول',title:'خصائص الجدول',menu:'خصائص الجدول',deleteTable:'حذف الجدول',rows:'صفوف',columns:'أعمدة',border:'الحدود',widthPx:'بكسل',widthPc:'بالمئة',widthUnit:'width unit',cellSpace:'تباعد الخلايا',cellPad:'المسافة البادئة',caption:'الوصف',summary:'الخلاصة',headers:'العناوين',headersNone:'بدون',headersColumn:'العمود الأول',headersRow:'الصف الأول',headersBoth:'كلاهما',invalidRows:'عدد الصفوف يجب أن يكون عدداً أكبر من صفر.',invalidCols:'عدد الأعمدة يجب أن يكون عدداً أكبر من صفر.',invalidBorder:'حجم الحد يجب أن يكون عدداً.',invalidWidth:'عرض الجدول يجب أن يكون عدداً.',invalidHeight:'ارتفاع الجدول يجب أن يكون عدداً.',invalidCellSpacing:'المسافة بين الخلايا يجب أن تكون عدداً.',invalidCellPadding:'المسافة البادئة يجب أن تكون عدداً',cell:{menu:'خلية',insertBefore:'إدراج خلية قبل',insertAfter:'إدراج خلية بعد',deleteCell:'حذف خلية',merge:'دمج خلايا',mergeRight:'دمج لليمين',mergeDown:'دمج للأسفل',splitHorizontal:'تقسيم الخلية أفقياً',splitVertical:'تقسيم الخلية عمودياً',title:'خصائص الخلية',cellType:'نوع الخلية',rowSpan:'امتداد الصفوف',colSpan:'امتداد الأعمدة',wordWrap:'التفاف النص',hAlign:'محاذاة أفقية',vAlign:'محاذاة رأسية',alignBaseline:'خط القاعدة',bgColor:'لون الخلفية',borderColor:'لون الحدود',data:'بيانات',header:'عنوان',yes:'نعم',no:'لا',invalidWidth:'عرض الخلية يجب أن يكون عدداً.',invalidHeight:'ارتفاع الخلية يجب أن يكون عدداً.',invalidRowSpan:'امتداد الصفوف يجب أن يكون عدداً صحيحاً.',invalidColSpan:'امتداد الأعمدة يجب أن يكون عدداً صحيحاً.',chooseColor:'اختر'},row:{menu:'صف',insertBefore:'إدراج صف قبل',insertAfter:'إدراج صف بعد',deleteRow:'حذف صفوف'},column:{menu:'عمود',insertBefore:'إدراج عمود قبل',insertAfter:'إدراج عمود بعد',deleteColumn:'حذف أعمدة'}},button:{title:'خصائص زر الضغط',text:'القيمة/التسمية',type:'نوع الزر',typeBtn:'زر',typeSbm:'إرسال',typeRst:'إعادة تعيين'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'خصائص خانة الإختيار',radioTitle:'خصائص زر الخيار',value:'القيمة',selected:'محدد'},form:{title:'خصائص النموذج',menu:'خصائص النموذج',action:'اسم الملف',method:'الأسلوب',encoding:'تشفير'},select:{title:'خصائص اختيار الحقل',selectInfo:'اختار معلومات',opAvail:'الخيارات المتاحة',value:'القيمة',size:'الحجم',lines:'الأسطر',chkMulti:'السماح بتحديدات متعددة',opText:'النص',opValue:'القيمة',btnAdd:'إضافة',btnModify:'تعديل',btnUp:'أعلى',btnDown:'أسفل',btnSetValue:'إجعلها محددة',btnDelete:'إزالة'},textarea:{title:'خصائص مساحة النص',cols:'الأعمدة',rows:'الصفوف'},textfield:{title:'خصائص مربع النص',name:'الاسم',value:'القيمة',charWidth:'عرض السمات',maxChars:'اقصى عدد للسمات',type:'نوع المحتوى',typeText:'نص',typePass:'كلمة مرور'},hidden:{title:'خصائص الحقل المخفي',name:'الاسم',value:'القيمة'},image:{title:'خصائص الصورة',titleButton:'خصائص زر الصورة',menu:'خصائص الصورة',infoTab:'معلومات الصورة',btnUpload:'أرسلها للخادم',upload:'رفع',alt:'عنوان الصورة',lockRatio:'تناسق الحجم',resetSize:'إستعادة الحجم الأصلي',border:'سمك الحدود',hSpace:'تباعد أفقي',vSpace:'تباعد عمودي',alertUrl:'فضلاً أكتب الموقع الذي توجد عليه هذه الصورة.',linkTab:'الرابط',button2Img:'هل تريد تحويل زر الصورة المختار إلى صورة بسيطة؟',img2Button:'هل تريد تحويل الصورة المختارة إلى زر صورة؟',urlMissing:'عنوان مصدر الصورة مفقود',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'خصائص الفلاش',propertiesTab:'الخصائص',title:'خصائص فيلم الفلاش',chkPlay:'تشغيل تلقائي',chkLoop:'تكرار',chkMenu:'تمكين قائمة فيلم الفلاش',chkFull:'ملء الشاشة',scale:'الحجم',scaleAll:'إظهار الكل',scaleNoBorder:'بلا حدود',scaleFit:'ضبط تام',access:'دخول النص البرمجي',accessAlways:'دائماً',accessSameDomain:'نفس النطاق',accessNever:'مطلقاً',alignAbsBottom:'أسفل النص',alignAbsMiddle:'وسط السطر',alignBaseline:'على السطر',alignTextTop:'أعلى النص',quality:'جودة',qualityBest:'أفضل',qualityHigh:'عالية',qualityAutoHigh:'عالية تلقائياً',qualityMedium:'متوسطة',qualityAutoLow:'منخفضة تلقائياً',qualityLow:'منخفضة',windowModeWindow:'نافذة',windowModeOpaque:'غير شفاف',windowModeTransparent:'شفاف',windowMode:'وضع النافذة',flashvars:'متغيرات الفلاش',bgcolor:'لون الخلفية',hSpace:'تباعد أفقي',vSpace:'تباعد عمودي',validateSrc:'فضلاً أدخل عنوان الموقع الذي يشير إليه الرابط',validateHSpace:'HSpace يجب أن يكون عدداً.',validateVSpace:'VSpace يجب أن يكون عدداً.'},spellCheck:{toolbar:'تدقيق إملائي',title:'التدقيق الإملائي',notAvailable:'عفواً، ولكن هذه الخدمة غير متاحة الان',errorLoading:'خطأ في تحميل تطبيق خدمة الاستضافة: %s.',notInDic:'ليست في القاموس',changeTo:'التغيير إلى',btnIgnore:'تجاهل',btnIgnoreAll:'تجاهل الكل',btnReplace:'تغيير',btnReplaceAll:'تغيير الكل',btnUndo:'تراجع',noSuggestions:'- لا توجد إقتراحات -',progress:'جاري التدقيق الاملائى',noMispell:'تم التدقيق الإملائي: لم يتم العثور على أي أخطاء إملائية',noChanges:'تم التدقيق الإملائي: لم يتم تغيير أي كلمة',oneChange:'تم التدقيق الإملائي: تم تغيير كلمة واحدة فقط',manyChanges:'تم إكمال التدقيق الإملائي: تم تغيير %1 من كلمات',ieSpellDownload:'المدقق الإملائي (الإنجليزي) غير مثبّت. هل تود تحميله الآن؟'},smiley:{toolbar:'ابتسامات',title:'إدراج ابتسامات',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'عنصر 1%'},numberedlist:'ادخال/حذف تعداد رقمي',bulletedlist:'ادخال/حذف تعداد نقطي',indent:'زيادة المسافة البادئة',outdent:'إنقاص المسافة البادئة',justify:{left:'محاذاة إلى اليسار',center:'توسيط',right:'محاذاة إلى اليمين',block:'ضبط'},blockquote:'اقتباس',clipboard:{title:'لصق',cutError:'الإعدادات الأمنية للمتصفح الذي تستخدمه تمنع القص التلقائي. فضلاً إستخدم لوحة المفاتيح لفعل ذلك (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'الإعدادات الأمنية للمتصفح الذي تستخدمه تمنع النسخ التلقائي. فضلاً إستخدم لوحة المفاتيح لفعل ذلك (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'الصق داخل الصندوق بإستخدام زرائر (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) في لوحة المفاتيح، ثم اضغط زر <STRONG>موافق</STRONG>.',securityMsg:'نظراً لإعدادات الأمان الخاصة بمتصفحك، لن يتمكن هذا المحرر من الوصول لمحتوى حافظتك، لذلك يجب عليك لصق المحتوى مرة أخرى في هذه النافذة.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'يبدو أن النص المراد لصقه منسوخ من برنامج وورد. هل تود تنظيفه قبل الشروع في عملية اللصق؟',toolbar:'لصق من وورد',title:'لصق من وورد',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'لصق كنص بسيط',title:'لصق كنص بسيط'},templates:{button:'القوالب',title:'قوالب المحتوى',options:'Template Options',insertOption:'استبدال المحتوى',selectPromptMsg:'اختر القالب الذي تود وضعه في المحرر',emptyListMsg:'(لم يتم تعريف أي قالب)'},showBlocks:'مخطط تفصيلي',stylesCombo:{label:'أنماط',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'أنماط الفقرة',panelTitle2:'أنماط مضمنة',panelTitle3:'أنماط الكائن'},format:{label:'تنسيق',panelTitle:'تنسيق الفقرة',tag_p:'عادي',tag_pre:'منسّق',tag_address:'عنوان',tag_h1:'العنوان 1',tag_h2:'العنوان 2',tag_h3:'العنوان 3',tag_h4:'العنوان 4',tag_h5:'العنوان 5',tag_h6:'العنوان 6',tag_div:'عادي (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},iframe:{title:'IFrame Properties',toolbar:'IFrame',noUrl:'Please type the iframe URL',scrolling:'Enable scrollbars',border:'Show frame border'},font:{label:'خط',voiceLabel:'حجم الخط',panelTitle:'حجم الخط'},fontSize:{label:'حجم الخط',voiceLabel:'حجم الخط',panelTitle:'حجم الخط'},colorButton:{textColorTitle:'لون النص',bgColorTitle:'لون الخلفية',panelTitle:'Colors',auto:'تلقائي',more:'ألوان إضافية...'},colors:{'000':'أسود',800000:'كستنائي','8B4513':'بني فاتح','2F4F4F':'رمادي أردوازي غامق','008080':'أزرق مخضر','000080':'أزرق داكن','4B0082':'كحلي',696969:'رمادي داكن',B22222:'طوبي',A52A2A:'بني',DAA520:'ذهبي داكن','006400':'أخضر داكن','40E0D0':'فيروزي','0000CD':'أزرق متوسط',800080:'بنفسجي غامق',808080:'رمادي',F00:'أحمر',FF8C00:'برتقالي داكن',FFD700:'ذهبي','008000':'أخضر','0FF':'تركواز','00F':'أزرق',EE82EE:'بنفسجي',A9A9A9:'رمادي شاحب',FFA07A:'برتقالي وردي',FFA500:'برتقالي',FFFF00:'أصفر','00FF00':'ليموني',AFEEEE:'فيروزي شاحب',ADD8E6:'أزرق فاتح',DDA0DD:'بنفسجي فاتح',D3D3D3:'رمادي فاتح',FFF0F5:'وردي فاتح',FAEBD7:'أبيض عتيق',FFFFE0:'أصفر فاتح',F0FFF0:'أبيض مائل للأخضر',F0FFFF:'سماوي',F0F8FF:'لبني',E6E6FA:'أرجواني',FFF:'أبيض'},scayt:{title:'تدقيق إملائي أثناء الكتابة',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'تفعيل SCAYT',disable:'تعطيل SCAYT',about:'عن SCAYT',toggle:'تثبيت SCAYT',options:'خيارات',langs:'لغات',moreSuggestions:'المزيد من المقترحات',ignore:'تجاهل',ignoreAll:'تجاهل الكل',addWord:'إضافة كلمة',emptyDic:'اسم القاموس يجب ألا يكون فارغاً.',optionsTab:'خيارات',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'لغات',dictionariesTab:'قواميس',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'عن'},about:{title:'عن CKEditor',dlgTitle:'عن CKEditor',help:'Check $1 for help.',userGuide:"CKEditor User's Guide",moreInfo:'للحصول على معلومات الترخيص ، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الانترنت:',copy:'حقوق النشر &copy; $1. جميع الحقوق محفوظة.'},maximize:'تكبير',minimize:'تصغير',fakeobjects:{anchor:'إرساء',flash:'رسم متحرك بالفلاش',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Hidden Field',unknown:'كائن غير معروف'},resize:'اسحب لتغيير الحجم',colordialog:{title:'اختر لون',options:'Color Options',highlight:'إلقاء الضوء',selected:'مُختار',clear:'مسح'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',toolbarGroups:{document:'Document',clipboard:'Clipboard/Undo',editing:'Editing',forms:'Forms',basicstyles:'Basic Styles',paragraph:'Paragraph',links:'Links',insert:'Insert',styles:'Styles',colors:'Colors',tools:'Tools'},bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'},docprops:{label:'خصائص الصفحة',title:'خصائص الصفحة',design:'Design',meta:'المعرّفات الرأسية',chooseColor:'اختر',other:'<أخرى>',docTitle:'عنوان الصفحة',charset:'ترميز الحروف',charsetOther:'ترميز آخر',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'أوروبا الوسطى',charsetCT:'الصينية التقليدية (Big5)',charsetCR:'السيريلية',charsetGR:'اليونانية',charsetJP:'اليابانية',charsetKR:'الكورية',charsetTR:'التركية',charsetUN:'Unicode (UTF-8)',charsetWE:'أوروبا الغربية',docType:'ترويسة نوع الصفحة',docTypeOther:'ترويسة نوع صفحة أخرى',xhtmlDec:'تضمين  إعلانات لغة XHTMLَ',bgColor:'لون الخلفية',bgImage:'رابط الصورة الخلفية',bgFixed:'جعلها علامة مائية',txtColor:'لون النص',margin:'هوامش الصفحة',marginTop:'علوي',marginLeft:'أيسر',marginRight:'أيمن',marginBottom:'سفلي',metaKeywords:'الكلمات الأساسية (مفصولة بفواصل)َ',metaDescription:'وصف الصفحة',metaAuthor:'الكاتب',metaCopyright:'المالك',previewHtml:'<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'}};

Added: trunk/htdocs/stc/ck/lang/bg.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/ck/lang/bg.js	            (rev 0)
+++ trunk/htdocs/stc/ck/lang/bg.js	2011-06-27 07:06:53 UTC (rev 19366)
@@ -0,0 +1,6 @@
+/*
+Copyright (c) 2003-2011, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
+For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
+*/
+
+CKEDITOR.lang.bg={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbars:'Editor toolbars',editor:'Rich Text Editor',source:'Код',newPage:'Нова страница',save:'Запази',preview:'Предварителен изглед',cut:'Изрежи',copy:'Запамети',paste:'Вмъкни',print:'Печат',underline:'Подчертан',bold:'Удебелен',italic:'Курсив',selectAll:'Селектирай всичко',removeFormat:'Изтрий форматирането',strike:'Зачертан',subscript:'Индекс за база',superscript:'Индекс за степен',horizontalrule:'Вмъкни хоризонтална линия',pagebreak:'Вмъкни нов ред',pagebreakAlt:'Page Break',unlink:'Изтрий връзка',undo:'Отмени',redo:'Повтори',common:{browseServer:'Разгледай сървъра',url:'Пълен път (URL)',protocol:'Протокол',upload:'Качи',uploadSubmit:'Прати към сървъра',image:'Изображение',flash:'Flash',form:'Формуляр',checkbox:'Поле за отметка',radio:'Поле за опция',textField:'Текстово поле',textarea:'Текстова област',hiddenField:'Скрито поле',button:'Бутон',select:'Падащо меню с опции',imageButton:'Бутон-изображение',notSet:'<не е настроен>',id:'Идентификатор',name:'Име',langDir:'посока на речта',langDirLtr:'От ляво на дясно',langDirRtl:'От дясно на ляво',langCode:'Код на езика',longDescr:'Описание на връзката',cssClass:'Клас от стиловите таблици',advisoryTitle:'Препоръчително заглавие',cssStyle:'Стил',ok:'ОК',cancel:'Отказ',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Подробности...',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',width:'Ширина',height:'Височина',align:'Подравняване',alignLeft:'Ляво',alignRight:'Дясно',alignCenter:'Център',alignTop:'Отгоре',alignMiddle:'По средата',alignBottom:'Долу',invalidHeight:'Height must be a number.',invalidWidth:'Width must be a number.',invalidCssLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',invalidHtmlLength:'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Вмъкни специален символ',title:'Изберете специален символ',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Добави/Редактирай връзка',other:'<друг>',menu:'Редактирай връзка',title:'Връзка',info:'Информация за връзката',target:'Цел',upload:'Качи',advanced:'Подробности...',type:'Вид на връзката',toUrl:'URL',toAnchor:'Котва в текущата страница',toEmail:'Е-поща',targetFrame:'<рамка>',targetPopup:'<дъщерен прозорец>',targetFrameName:'Име на целевия прозорец',targetPopupName:'Име на дъщерния прозорец',popupFeatures:'Параметри на дъщерния прозорец',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Поле за статус',popupLocationBar:'Поле за адрес',popupToolbar:'Панел с бутони',popupMenuBar:'Меню',popupFullScreen:'Голям екран (MS IE)',popupScrollBars:'Плъзгач',popupDependent:'Зависим (Netscape)',popupLeft:'Координати - X',popupTop:'Координати - Y',id:'Id',langDir:'посока на речта',langDirLTR:'От ляво на дясно',langDirRTL:'От дясно на ляво',acccessKey:'Бърз клавиш',name:'Име',langCode:'посока на речта',tabIndex:'Ред на достъп',advisoryTitle:'Препоръчително заглавие',advisoryContentType:'Препоръчителен тип на съдържанието',cssClasses:'Клас от стиловите таблици',charset:'Тип на свързания ресурс',styles:'Стил',rel:'Relationship',selectAnchor:'Изберете котва',anchorName:'По име на котвата',anchorId:'По идентификатор на елемент',emailAddress:'Адрес за е-поща',emailSubject:'Тема на писмото',emailBody:'Текст на писмото',noAnchors:'(Няма котви в текущия документ)',noUrl:'Моля, напишете пълния път (URL)',noEmail:'Моля, напишете адреса за е-поща'},anchor:{toolbar:'Добави/Редактирай котва',menu:'Параметри на котвата',title:'Параметри на котвата',name:'Име на котвата',errorName:'Моля, въведете име на котвата',remove:'Remove Anchor'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Find and Replace',find:'Търси',replace:'Замести',findWhat:'Търси:',replaceWith:'Замести с:',notFoundMsg:'Указания текст не беше намерен.',matchCase:'Със същия регистър',matchWord:'Търси същата дума',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Замести всички',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Таблица',title:'Параметри на таблицата',menu:'Параметри на таблицата',deleteTable:'Изтрий таблицата',rows:'Редове',columns:'Колони',border:'Размер на рамката',widthPx:'пиксели',widthPc:'проценти',widthUnit:'width unit',cellSpace:'Разстояние между клетките',cellPad:'Отстъп на съдържанието в клетките',caption:'Заглавие',summary:'Резюме',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a positive number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a positive number.',cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Insert Cell Before',insertAfter:'Insert Cell After',deleteCell:'Изтрий клетките',merge:'Обедини клетките',mergeRight:'Merge Right',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Row',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Insert Row After',deleteRow:'Изтрий редовете'},column:{menu:'Column',insertBefore:'Insert Column Before',insertAfter:'Insert Column After',deleteColumn:'Изтрий колоните'}},button:{title:'Параметри на бутона',text:'Текст (Стойност)',type:'Тип',typeBtn:'Button',typeSbm:'Submit',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Параметри на полето за отметка',radioTitle:'Параметри на полето за опция',value:'Стойност',selected:'Отметнато'},form:{title:'Параметри на формуляра',menu:'Параметри на формуляра',action:'Действие',method:'Метод',encoding:'Encoding'},select:{title:'Параметри на падащото меню с опции',selectInfo:'Информация',opAvail:'Възможни опции',value:'Стойност',size:'Размер',lines:'линии',chkMulti:'Разрешено множествено селектиране',opText:'Текст',opValue:'Стойност',btnAdd:'Добави',btnModify:'Промени',btnUp:'Нагоре',btnDown:'Надолу',btnSetValue:'Настрой като избрана стойност',btnDelete:'Изтрий'},textarea:{title:'Параметри на текстовата област',cols:'Колони',rows:'Редове'},textfield:{title:'Параметри на текстовото-поле',name:'Име',value:'Стойност',charWidth:'Ширина на символите',maxChars:'Максимум символи',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Парола'},hidden:{title:'Параметри на скритото поле',name:'Име',value:'Стойност'},image:{title:'Параметри на изображението',titleButton:'Параметри на бутона-изображение',menu:'Параметри на изображението',infoTab:'Информация за изображението',btnUpload:'Прати към сървъра',upload:'Качи',alt:'Алтернативен текст',lockRatio:'Запази пропорцията',resetSize:'Възстанови размера',border:'Рамка',hSpace:'Хоризонтален отстъп',vSpace:'Вертикален отстъп',alertUrl:'Моля, въведете пълния път до изображението',linkTab:'Връзка',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Параметри на Flash обекта',propertiesTab:'Properties',title:'Параметри на Flash обекта',chkPlay:'Автоматично стартиране',chkLoop:'Ново стартиране след завършването',chkMenu:'Разрешено Flash меню',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Оразмеряване',scaleAll:'Покажи целия обект',scaleNoBorder:'Без рамка',scaleFit:'Според мястото',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',alignAbsBottom:'Най-долу',alignAbsMiddle:'Точно по средата',alignBaseline:'По базовата линия',alignTextTop:'Върху текста',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Цвят на фона',hSpace:'Хоризонтален отстъп',vSpace:'Вертикален отстъп',validateSrc:'Моля, напишете пълния път (URL)',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Провери правописа',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Липсва в речника',changeTo:'Промени на',btnIgnore:'Игнорирай',btnIgnoreAll:'Игнорирай всички',btnReplace:'Замести',btnReplaceAll:'Замести всички',btnUndo:'Отмени',noSuggestions:'- Няма предложения -',progress:'Извършване на проверката за правопис...',noMispell:'Проверката за правопис завършена: не са открити правописни грешки',noChanges:'Проверката за правопис завършена: няма променени думи',oneChange:'Проверката за правопис завършена: една дума е променена',manyChanges:'Проверката за правопис завършена: %1 думи са променени',ieSpellDownload:'Инструментът за проверка на правопис не е инсталиран. Желаете ли да го инсталирате ?'},smiley:{toolbar:'Усмивка',title:'Добави усмивка',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Нумериран списък',bulletedlist:'Ненумериран списък',indent:'Увеличи отстъпа',outdent:'Намали отстъпа',justify:{left:'Подравняване в ляво',center:'Подравнявне в средата',right:'Подравняване в дясно',block:'Двустранно подравняване'},blockquote:'Block Quote',clipboard:{title:'Вмъкни',cutError:'Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни изрязването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Настройките за сигурност на вашия бразуър не разрешават на редактора да изпълни запаметяването. За целта използвайте клавиатурата (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Вмъкнете тук съдъжанието с клавиатуарата (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и натиснете <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access yo...
 (truncated)
Tags: b_vladi, js, livejournal, txt
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments