Vlad Kurkin (b_vladi) wrote in changelog,
Vlad Kurkin
b_vladi
changelog

[livejournal] r18926: LJSV-1478: Inserting a link in the Rich ...

Committer: vkurkin
LJSV-1478: Inserting a link in the Rich Text editor in IE9 fails
U  trunk/htdocs/stc/fck/editor/dialog/fck_image/fck_image.js
U  trunk/htdocs/stc/fck/editor/js/fckeditorcode_ie.js
Modified: trunk/htdocs/stc/fck/editor/dialog/fck_image/fck_image.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/fck/editor/dialog/fck_image/fck_image.js	2011-04-21 02:43:22 UTC (rev 18925)
+++ trunk/htdocs/stc/fck/editor/dialog/fck_image/fck_image.js	2011-04-21 02:45:38 UTC (rev 18926)
@@ -71,7 +71,11 @@
 	oImage = null ;
 
 // Get the active link.
-var oLink = dialog.Selection.GetSelection().MoveToAncestorNode( 'A' ) ;
+try{
+	var oLink = dialog.Selection.GetSelection().MoveToAncestorNode('A');
+} catch(e){
+	alert(e);
+}
 
 var oImageOriginal ;
 
@@ -102,35 +106,42 @@
 
 var bPreviewInitialized ;
 
-window.onload = function()
-{
-	// Translate the dialog box texts.
-	oEditor.FCKLanguageManager.TranslatePage(document) ;
+(function(){
+	function onLoad(){
+		// Translate the dialog box texts.
+		oEditor.FCKLanguageManager.TranslatePage(document);
 
-	GetE('btnLockSizes').title = FCKLang.DlgImgLockRatio ;
-	GetE('btnResetSize').title = FCKLang.DlgBtnResetSize ;
+		GetE('btnLockSizes').title = FCKLang.DlgImgLockRatio;
+		GetE('btnResetSize').title = FCKLang.DlgBtnResetSize;
 
-	// Load the selected element information (if any).
-	LoadSelection() ;
+		// Load the selected element information (if any).
+		LoadSelection();
 
-	// Show/Hide the "Browse Server" button.
-	GetE('tdBrowse').style.display				= FCKConfig.ImageBrowser	? '' : 'none' ;
-	GetE('divLnkBrowseServer').style.display	= FCKConfig.LinkBrowser		? '' : 'none' ;
+		// Show/Hide the "Browse Server" button.
+		GetE('tdBrowse').style.display = FCKConfig.ImageBrowser ? '' : 'none';
+		GetE('divLnkBrowseServer').style.display = FCKConfig.LinkBrowser ? '' : 'none';
 
-	UpdateOriginal() ;
+		UpdateOriginal();
 
-	// Set the actual uploader URL.
-	//LJ// if ( FCKConfig.ImageUpload )
+		// Set the actual uploader URL.
+		//LJ// if ( FCKConfig.ImageUpload )
 		//LJ// GetE('frmUpload').action = FCKConfig.ImageUploadURL ;
 
-	dialog.SetAutoSize( true ) ;
+		dialog.SetAutoSize(true);
 
-	// Activate the "OK" button.
-	dialog.SetOkButton( true ) ;
+		// Activate the "OK" button.
+		dialog.SetOkButton(true);
 
-	SelectField( 'txtUrl' ) ;
-}
+		SelectField('txtUrl');
+	}
 
+	if(window.addEventListener){
+		window.addEventListener('load', onLoad, false);
+	} else {
+		window.attachEvent('onload', onLoad);
+	}
+})();
+
 function LoadSelection()
 {
 	if ( ! oImage ) return ;

Modified: trunk/htdocs/stc/fck/editor/js/fckeditorcode_ie.js
===================================================================
--- trunk/htdocs/stc/fck/editor/js/fckeditorcode_ie.js	2011-04-21 02:43:22 UTC (rev 18925)
+++ trunk/htdocs/stc/fck/editor/js/fckeditorcode_ie.js	2011-04-21 02:45:38 UTC (rev 18926)
@@ -22,89 +22,10855 @@
 * can be found at "editor/_source".
 */
 
-var FCK_STATUS_NOTLOADED=window.parent.FCK_STATUS_NOTLOADED=0;var FCK_STATUS_ACTIVE=window.parent.FCK_STATUS_ACTIVE=1;var FCK_STATUS_COMPLETE=window.parent.FCK_STATUS_COMPLETE=2;var FCK_TRISTATE_OFF=window.parent.FCK_TRISTATE_OFF=0;var FCK_TRISTATE_ON=window.parent.FCK_TRISTATE_ON=1;var FCK_TRISTATE_DISABLED=window.parent.FCK_TRISTATE_DISABLED=-1;var FCK_UNKNOWN=window.parent.FCK_UNKNOWN=-9;var FCK_TOOLBARITEM_ONLYICON=window.parent.FCK_TOOLBARITEM_ONLYICON=0;var FCK_TOOLBARITEM_ONLYTEXT=window.parent.FCK_TOOLBARITEM_ONLYTEXT=1;var FCK_TOOLBARITEM_ICONTEXT=window.parent.FCK_TOOLBARITEM_ICONTEXT=2;var FCK_EDITMODE_WYSIWYG=window.parent.FCK_EDITMODE_WYSIWYG=0;var FCK_EDITMODE_SOURCE=window.parent.FCK_EDITMODE_SOURCE=1;var FCK_IMAGES_PATH='images/';var FCK_SPACER_PATH='images/spacer.gif';var CTRL=1000;var SHIFT=2000;var ALT=4000;var FCK_STYLE_BLOCK=0;var FCK_STYLE_INLINE=1;var FCK_STYLE_OBJECT=2;
-String.prototype.Contains=function(A){return (this.indexOf(A)>-1);};String.prototype.Equals=function(){var A=arguments;if (A.length==1&&A[0].pop) A=A[0];for (var i=0;i<A.length;i++){if (this==A[i]) return true;};return false;};String.prototype.IEquals=function(){var A=this.toUpperCase();var B=arguments;if (B.length==1&&B[0].pop) B=B[0];for (var i=0;i<B.length;i++){if (A==B[i].toUpperCase()) return true;};return false;};String.prototype.ReplaceAll=function(A,B){var C=this;for (var i=0;i<A.length;i++){C=C.replace(A[i],B[i]);};return C;};String.prototype.StartsWith=function(A){return (this.substr(0,A.length)==A);};String.prototype.EndsWith=function(A,B){var C=this.length;var D=A.length;if (D>C) return false;if (B){var E=new RegExp(A+'$','i');return E.test(this);}else return (D==0||this.substr(C-D,D)==A);};String.prototype.Remove=function(A,B){var s='';if (A>0) s=this.substring(0,A);if (A+B<this.length) s+=this.substring(A+B,this.length);return s;};String.prototype.Trim=function(){return this.replace(/(^[ \t\n\r]*)|([ \t\n\r]*$)/g,'');};String.prototype.LTrim=function(){return this.replace(/^[ \t\n\r]*/g,'');};String.prototype.RTrim=function(){return this.replace(/[ \t\n\r]*$/g,'');};String.prototype.ReplaceNewLineChars=function(A){return this.replace(/\n/g,A);};String.prototype.Replace=function(A,B,C){if (typeof B=='function'){return this.replace(A,function(){return B.apply(C||this,arguments);});}else return this.replace(A,B);};Array.prototype.IndexOf=function(A){for (var i=0;i<this.length;i++){if (this[i]==A) return i;};return-1;};
-var	FCKIECleanup=function(A){if (A._FCKCleanupObj) this.Items=A._FCKCleanupObj.Items;else{this.Items=[];A._FCKCleanupObj=this;FCKTools.AddEventListenerEx(A,'unload',FCKIECleanup_Cleanup);}};FCKIECleanup.prototype.AddItem=function(A,B){this.Items.push([A,B]);};function FCKIECleanup_Cleanup(){if (!this._FCKCleanupObj||(FCKConfig.MsWebBrowserControlCompat&&!window.FCKUnloadFlag)) return;var A=this._FCKCleanupObj.Items;while (A.length>0){var B=A.pop();if (B) B[1].call(B[0]);};this._FCKCleanupObj=null;if (CollectGarbage) CollectGarbage();};
-var s=navigator.userAgent.toLowerCase();var FCKBrowserInfo={IsIE:/*@cc_on!@*/false,IsIE7:/*@cc_on!@*/false&&(parseInt(s.match(/msie (\d+)/)[1],10)>=7),IsIE6:/*@cc_on!@*/false&&(parseInt(s.match(/msie (\d+)/)[1],10)>=6),IsSafari:s.Contains(' applewebkit/'),IsOpera:!!window.opera,IsAIR:s.Contains(' adobeair/'),IsMac:s.Contains('macintosh')};(function(A){A.IsGecko=(navigator.product=='Gecko')&&!A.IsSafari&&!A.IsOpera;A.IsGeckoLike=(A.IsGecko||A.IsSafari||A.IsOpera);if (A.IsGecko){var B=s.match(/rv:(\d+\.\d+)/);var C=B&&parseFloat(B[1]);if (C){A.IsGecko10=(C<1.8);A.IsGecko19=(C>1.8);}}})(FCKBrowserInfo);
-var FCKURLParams={};(function(){var A=document.location.search.substr(1).split('&');for (var i=0;i<A.length;i++){var B=A[i].split('=');var C=decodeURIComponent(B[0]);var D=decodeURIComponent(B[1]);FCKURLParams[C]=D;}})();
-var FCKEvents=function(A){this.Owner=A;this._RegisteredEvents={};};FCKEvents.prototype.AttachEvent=function(A,B){var C;if (!(C=this._RegisteredEvents[A])) this._RegisteredEvents[A]=[B];else{if (C.IndexOf(B)==-1) C.push(B);}};FCKEvents.prototype.FireEvent=function(A,B){var C=true;var D=this._RegisteredEvents[A];if (D){for (var i=0;i<D.length;i++){try{C=(D[i](this.Owner,B)&&C);}catch(e){if (e.number!=-2146823277) throw e;}}};return C;};
-var FCKDataProcessor=function(){};FCKDataProcessor.prototype={ConvertToHtml:function(A){if (FCKConfig.FullPage){FCK.DocTypeDeclaration=A.match(FCKRegexLib.DocTypeTag);if (!FCKRegexLib.HasBodyTag.test(A)) A='<body>'+A+'</body>';if (!FCKRegexLib.HtmlOpener.test(A)) A='<html dir="'+FCKConfig.ContentLangDirection+'">'+A+'</html>';if (!FCKRegexLib.HeadOpener.test(A)) A=A.replace(FCKRegexLib.HtmlOpener,'$&<head><title></title></head>');return A;}else{var B=FCKConfig.DocType+'<html dir="'+FCKConfig.ContentLangDirection+'"';if (FCKBrowserInfo.IsIE&&FCKConfig.DocType.length>0&&!FCKRegexLib.Html4DocType.test(FCKConfig.DocType)) B+=' style="overflow-y: scroll"';B+='><head><title></title></head><body'+FCKConfig.GetBodyAttributes()+'>'+A+'</body></html>';return B;}},ConvertToDataFormat:function(A,B,C,D){var E=FCKXHtml.GetXHTML(A,!B,D);if (C&&FCKRegexLib.EmptyOutParagraph.test(E)) return '';return E;},FixHtml:function(A){return A;}};
-var FCK={Name:FCKURLParams['InstanceName'],Status:0,EditMode:0,Toolbar:null,HasFocus:false,DataProcessor:new FCKDataProcessor(),GetInstanceObject:(function(){var w=window;return function(name){return w[name];}})(),AttachToOnSelectionChange:function(A){this.Events.AttachEvent('OnSelectionChange',A);},GetLinkedFieldValue:function(){return this.LinkedField.value;},GetParentForm:function(){return this.LinkedField.form;},StartupValue:'',IsDirty:function(){if (this.EditMode==1) return (this.StartupValue!=this.EditingArea.Textarea.value);else{if (!this.EditorDocument) return false;return (this.StartupValue!=this.EditorDocument.body.innerHTML);}},ResetIsDirty:function(){if (this.EditMode==1) this.StartupValue=this.EditingArea.Textarea.value;else if (this.EditorDocument.body) this.StartupValue=this.EditorDocument.body.innerHTML;},StartEditor:function(){this.TempBaseTag=FCKConfig.BaseHref.length>0?'<base href="'+FCKConfig.BaseHref+'" _fcktemp="true"></base>':'';var A=FCK.KeystrokeHandler=new FCKKeystrokeHandler();A.OnKeystroke=_FCK_KeystrokeHandler_OnKeystroke;A.SetKeystrokes(FCKConfig.Keystrokes);if (FCKBrowserInfo.IsIE7){if ((CTRL+86) in A.Keystrokes) A.SetKeystrokes([CTRL+86,true]);if ((SHIFT+45) in A.Keystrokes) A.SetKeystrokes([SHIFT+45,true]);};A.SetKeystrokes([CTRL+8,true]);this.EditingArea=new FCKEditingArea(document.getElementById('xEditingArea'));this.EditingArea.FFSpellChecker=FCKConfig.FirefoxSpellChecker;this.SetData(this.GetLinkedFieldValue(),true);FCKTools.AddEventListener(document,"keydown",this._TabKeyHandler);this.AttachToOnSelectionChange(_FCK_PaddingNodeListener);if (FCKBrowserInfo.IsGecko) this.AttachToOnSelectionChange(this._ExecCheckEmptyBlock);},Focus:function(){FCK.EditingArea.Focus();},SetStatus:function(A){this.Status=A;if (A==1){FCKFocusManager.AddWindow(window,true);if (FCKBrowserInfo.IsIE) FCKFocusManager.AddWindow(window.frameElement,true);if (FCKConfig.StartupFocus) FCK.Focus();};this.Events.FireEvent('OnStatusChange',A);},FixBody:function(){var A=FCKConfig.EnterMode;if (A!='p'&&A!='div') return;var B=this.EditorDocument;if (!B) return;var C=B.body;if (!C) return;FCKDomTools.TrimNode(C);var D=C.firstChild;var E;while (D){var F=false;switch (D.nodeType){case 1:var G=D.nodeName.toLowerCase();if (!FCKListsLib.BlockElements[G]&&G!='li'&&!D.getAttribute('_fckfakelement')&&D.getAttribute('_moz_dirty')==null) F=true;break;case 3:if (E||D.nodeValue.Trim().length>0) F=true;break;case 8:if (E) F=true;break;};if (F){var H=D.parentNode;if (!E) E=H.insertBefore(B.createElement(A),D);E.appendChild(H.removeChild(D));D=E.nextSibling;}else{if (E){FCKDomTools.TrimNode(E);E=null;};D=D.nextSibling;}};if (E) FCKDomTools.TrimNode(E);},GetData:function(A){FCK.Events.FireEvent("OnBeforeGetData");if (FCK.EditMode==1) return FCK.EditingArea.Textarea.value;this.FixBody();var B=FCK.EditorDocument;if (!B) return null;var C=FCKConfig.FullPage;var D=FCK.DataProcessor.ConvertToDataFormat(C?B.documentElement:B.body,!C,FCKConfig.IgnoreEmptyParagraphValue,A);D=FCK.ProtectEventsRestore(D);if (FCKBrowserInfo.IsIE) D=D.replace(FCKRegexLib.ToReplace,'$1');if (C){if (FCK.DocTypeDeclaration&&FCK.DocTypeDeclaration.length>0) D=FCK.DocTypeDeclaration+'\n'+D;if (FCK.XmlDeclaration&&FCK.XmlDeclaration.length>0) D=FCK.XmlDeclaration+'\n'+D;};D=FCKConfig.ProtectedSource.Revert(D);setTimeout(function() { FCK.Events.FireEvent("OnAfterGetData");},0);return D;},UpdateLinkedField:function(){var A=FCK.GetXHTML(FCKConfig.FormatOutput);if (FCKConfig.HtmlEncodeOutput) A=FCKTools.HTMLEncode(A);FCK.LinkedField.value=A;FCK.Events.FireEvent('OnAfterLinkedFieldUpdate');},RegisteredDoubleClickHandlers:{},OnDoubleClick:function(A){var B=FCK.RegisteredDoubleClickHandlers[A.tagName.toUpperCase()];if (B){for (var i=0;i<B.length;i++) B[i](A);};B=FCK.RegisteredDoubleClickHandlers['*'];if (B){for (var i=0;i<B.length;i++) B[i](A);}},RegisterDoubleClickHandler:function(A,B){var C=B||'*';C=C.toUpperCase();var D;if (!(D=FCK.RegisteredDoubleClickHandlers[C])) FCK.RegisteredDoubleClickHandlers[C]=[A];else{if (D.IndexOf(A)==-1) D.push(A);}},OnAfterSetHTML:function(){FCKDocumentProcessor.Process(FCK.EditorDocument);FCKUndo.SaveUndoStep();FCK.Events.FireEvent('OnSelectionChange');FCK.Events.FireEvent('OnAfterSetHTML');},ProtectUrls:function(A){A=A.replace(FCKRegexLib.ProtectUrlsA,'$& _fcksavedurl=$1');A=A.replace(FCKRegexLib.ProtectUrlsImg,'$& _fcksavedurl=$1');A=A.replace(FCKRegexLib.ProtectUrlsArea,'$& _fcksavedurl=$1');return A;},ProtectEvents:function(A){return A.replace(FCKRegexLib.TagsWithEvent,_FCK_ProtectEvents_ReplaceTags);},ProtectEventsRestore:function(A){return A.replace(FCKRegexLib.ProtectedEvents,_FCK_ProtectEvents_RestoreEvents);},ProtectTags:function(A){var B=FCKConfig.ProtectedTags;if (FCKBrowserInfo.IsIE) B+=B.length>0?'|ABBR|XML|EMBED|OBJECT':'ABBR|XML|EMBED|OBJECT';var C;if (B.length>0){C=new RegExp('<('+B+')(?!\w|:)','gi');A=A.replace(C,'<FCK:$1');C=new RegExp('<\/('+B+')>','gi');A=A.replace(C,'<\/FCK:$1>');};B='META';if (FCKBrowserInfo.IsIE) B+='|HR';C=new RegExp('<(('+B+')(?=\\s|>|/)[\\s\\S]*?)/?>','gi');A=A.replace(C,'<FCK:$1 />');return A;},SetData:function(A,B){this.EditingArea.Mode=FCK.EditMode;if (FCKBrowserInfo.IsIE&&FCK.EditorDocument){FCK.EditorDocument.detachEvent("onselectionchange",Doc_OnSelectionChange);};FCKTempBin.Reset();FCK.Selection.Release();if (FCK.EditMode==0){this._ForceResetIsDirty=(B===true);A=FCKConfig.ProtectedSource.Protect(A);A=FCK.DataProcessor.ConvertToHtml(A);A=A.replace(FCKRegexLib.InvalidSelfCloseTags,'$1></$2>');A=FCK.ProtectEvents(A);A=FCK.ProtectUrls(A);A=FCK.ProtectTags(A);if (FCK.TempBaseTag.length>0&&!FCKRegexLib.HasBaseTag.test(A)) A=A.replace(FCKRegexLib.HeadOpener,'$&'+FCK.TempBaseTag);var C='';if (!FCKConfig.FullPage) C+=_FCK_GetEditorAreaStyleTags();if (FCKBrowserInfo.IsIE) C+=FCK._GetBehaviorsStyle();else if (FCKConfig.ShowBorders) C+=FCKTools.GetStyleHtml(FCK_ShowTableBordersCSS,true);C+=FCKTools.GetStyleHtml(FCK_InternalCSS,true);A=A.replace(FCKRegexLib.HeadCloser,C+'$&');this.EditingArea.OnLoad=_FCK_EditingArea_OnLoad;this.EditingArea.Start(A);}else{FCK.EditorWindow=null;FCK.EditorDocument=null;FCKDomTools.PaddingNode=null;this.EditingArea.OnLoad=null;this.EditingArea.Start(A);this.EditingArea.Textarea._FCKShowContextMenu=true;FCK.EnterKeyHandler=null;if (B) this.ResetIsDirty();FCK.KeystrokeHandler.AttachToElement(this.EditingArea.Textarea);this.EditingArea.Textarea.focus();FCK.Events.FireEvent('OnAfterSetHTML');};if (window.onresize) window.onresize();},RedirectNamedCommands:{},ExecuteNamedCommand:function(A,B,C,D){if (!D) FCKUndo.SaveUndoStep();if (!C&&FCK.RedirectNamedCommands[A]!=null) FCK.ExecuteRedirectedNamedCommand(A,B);else{FCK.Focus();FCK.EditorDocument.execCommand(A,false,B);FCK.Events.FireEvent('OnSelectionChange');};if (!D) FCKUndo.SaveUndoStep();},GetNamedCommandState:function(A){try{if (FCKBrowserInfo.IsSafari&&FCK.EditorWindow&&A.IEquals('Paste')) return 0;if (!FCK.EditorDocument.queryCommandEnabled(A)) return -1;else{return FCK.EditorDocument.queryCommandState(A)?1:0;}}catch (e){return 0;}},GetNamedCommandValue:function(A){var B='';var C=FCK.GetNamedCommandState(A);if (C==-1) return null;try{B=this.EditorDocument.queryCommandValue(A);}catch(e) {};return B?B:'';},Paste:function(A){if (FCK.Status!=2||!FCK.Events.FireEvent('OnPaste')) return false;return A||FCK._ExecPaste();},PasteFromWord:function(){FCKDialog.OpenDialog('FCKDialog_Paste',FCKLang.PasteFromWord,'dialog/fck_paste.html',400,330,'Word');},Preview:function(){var A;if (FCKConfig.FullPage){if (FCK.TempBaseTag.length>0) A=FCK.TempBaseTag+FCK.GetXHTML();else A=FCK.GetXHTML();}else{A=FCKConfig.DocType+'<html dir="'+FCKConfig.ContentLangDirection+'"><head>'+FCK.TempBaseTag+'<title>'+FCKLang.Preview+'</title>'+_FCK_GetEditorAreaStyleTags()+'</head><body'+FCKConfig.GetBodyAttributes()+'>'+FCK.GetXHTML()+'</body></html>';};var B=FCKConfig.ScreenWidth*0.8;var C=FCKConfig.ScreenHeight*0.7;var D=(FCKConfig.ScreenWidth-B)/2;var E='';if (FCK_IS_CUSTOM_DOMAIN&&FCKBrowserInfo.IsIE){window._FCKHtmlToLoad=A;E='javascript:void( (function(){document.open() ;document.domain="'+document.domain+'" ;document.write( window.opener._FCKHtmlToLoad );document.close() ;window.opener._FCKHtmlToLoad = null ;})() )';};var F=window.open(E,null,'toolbar=yes,location=no,status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,width='+B+',height='+C+',left='+D);if (!FCK_IS_CUSTOM_DOMAIN||!FCKBrowserInfo.IsIE){F.document.write(A);F.document.close();}},SwitchEditMode:function(A){var B=(FCK.EditMode==0);var C=FCK.IsDirty();var D;if (B){FCKCommands.GetCommand('ShowBlocks').SaveState();if (!A&&FCKBrowserInfo.IsIE) FCKUndo.SaveUndoStep();D=FCK.GetXHTML(FCKConfig.FormatSource);if (FCKBrowserInfo.IsIE) FCKTempBin.ToHtml();if (D==null) return false;}else D=this.EditingArea.Textarea.value;FCK.EditMode=B?1:0;FCK.SetData(D,!C);FCK.Focus();FCKTools.RunFunction(FCK.ToolbarSet.RefreshModeState,FCK.ToolbarSet);return true;},InsertElement:function(A){if (typeof A=='string') A=this.EditorDocument.createElement(A);var B=A.nodeName.toLowerCase();FCKSelection.Restore();var C=new FCKDomRange(this.EditorWindow);C.MoveToSelection();C.DeleteContents();if (FCKListsLib.BlockElements[B]!=null){if (C.StartBlock){if (C.CheckStartOfBlock()) C.MoveToPosition(C.StartBlock,3);else if (C.CheckEndOfBlock()) C.MoveToPosition(C.StartBlock,4);else C.SplitBlock();};C.InsertNode(A);var D=FCKDomTools.GetNextSourceElement(A,false,null,['hr','br','param','img','area','input'],true);if (!D&&FCKConfig.EnterMode!='br'){D=this.EditorDocument.body.appendChild(this.EditorDocument.createElement(FCKConfig.EnterMode));if (FCKBrowserInfo.IsGeckoLike) FCKTools.AppendBogusBr(D);};if (FCKListsLib.EmptyElements[B]==null) C.MoveToElementEditStart(A);else if (D) C.MoveToElementEditStart(D);else C.MoveToPosition(A,4);if (FCKBrowserInfo.IsGeckoLike){if (D) FCKDomTools.ScrollIntoView(D,false);FCKDomTools.ScrollIntoView(A,false);}}else{C.InsertNode(A);C.SetStart(A,4);C.SetEnd(A,4);};C.Select();C.Release();this.Focus();return A;},_InsertBlockElement:function(A){},_IsFunctionKey:function(A){if (A>=16&&A<=20) return true;if (A==27||(A>=33&&A<=40)) return true;if (A==45) return true;return false;},_KeyDownListener:function(A){if (!A) A=FCK.EditorWindow.event;if (FCK.EditorWindow){if (!FCK._IsFunctionKey(A.keyCode)&&!(A.ctrlKey||A.metaKey)&&!(A.keyCode==46)) FCK._KeyDownUndo();};return true;},_KeyDownUndo:function(){if (!FCKUndo.Typing){FCKUndo.SaveUndoStep();FCKUndo.Typing=true;FCK.Events.FireEvent("OnSelectionChange");};FCKUndo.TypesCount++;FCKUndo.Changed=1;if (FCKUndo.TypesCount>FCKUndo.MaxTypes){FCKUndo.TypesCount=0;FCKUndo.SaveUndoStep();}},_TabKeyHandler:function(A){if (!A) A=window.event;var B=A.keyCode;if (B==9&&FCK.EditMode!=0){if (FCKBrowserInfo.IsIE){var C=document.selection.createRange();if (C.parentElement()!=FCK.EditingArea.Textarea) return true;C.text='\t';C.select();}else{var a=[];var D=FCK.EditingArea.Textarea;var E=D.selectionStart;var F=D.selectionEnd;a.push(D.value.substr(0,E));a.push('\t');a.push(D.value.substr(F));D.value=a.join('');D.setSelectionRange(E+1,E+1);};if (A.preventDefault) return A.preventDefault();return A.returnValue=false;};return true;}};FCK.Events=new FCKEvents(FCK);FCK.GetHTML=FCK.GetXHTML=FCK.GetData;FCK.SetHTML=FCK.SetData;FCK.InsertElementAndGetIt=FCK.CreateElement=FCK.InsertElement;function _FCK_ProtectEvents_ReplaceTags(A){return A.replace(FCKRegexLib.EventAttributes,_FCK_ProtectEvents_ReplaceEvents);};function _FCK_ProtectEvents_ReplaceEvents(A,B){return ' '+B+'_fckprotectedatt="'+encodeURIComponent(A)+'"';};function _FCK_ProtectEvents_RestoreEvents(A,B){return decodeURIComponent(B);};function _FCK_MouseEventsListener(A){if (!A) A=window.event;if (A.type=='mousedown') FCK.MouseDownFlag=true;else if (A.type=='mouseup') FCK.MouseDownFlag=false;else if (A.type=='mousemove') FCK.Events.FireEvent('OnMouseMove',A);};function _FCK_PaddingNodeListener(){if (FCKConfig.EnterMode.IEquals('br')) return;FCKDomTools.EnforcePaddingNode(FCK.EditorDocument,FCKConfig.EnterMode);if (!FCKBrowserInfo.IsIE&&FCKDomTools.PaddingNode){var A=FCKSelection.GetSelection();if (A&&A.rangeCount==1){var B=A.getRangeAt(0);if (B.collapsed&&B.startContainer==FCK.EditorDocument.body&&B.startOffset==0){B.selectNodeContents(FCKDomTools.PaddingNode);B.collapse(true);A.removeAllRanges();A.addRange(B);}}}else if (FCKDomTools.PaddingNode){var C=FCKSelection.GetParentElement();var D=FCKDomTools.PaddingNode;if (C&&C.nodeName.IEquals('body')){if (FCK.EditorDocument.body.childNodes.length==1&&FCK.EditorDocument.body.firstChild==D){if (FCKSelection._GetSelectionDocument(FCK.EditorDocument.selection)!=FCK.EditorDocument) return;var B=FCK.EditorDocument.body.createTextRange();var F=false;if (!D.childNodes.firstChild){D.appendChild(FCKTools.GetElementDocument(D).createTextNode('\ufeff'));F=true;};B.moveToElementText(D);B.select();if (F) B.pasteHTML('');}}}};function _FCK_EditingArea_OnLoad(){FCK.EditorWindow=FCK.EditingArea.Window;FCK.EditorDocument=FCK.EditingArea.Document;if (FCKBrowserInfo.IsIE) FCKTempBin.ToElements();FCK.InitializeBehaviors();FCK.MouseDownFlag=false;FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'mousemove',_FCK_MouseEventsListener);FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'mousedown',_FCK_MouseEventsListener);FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'mouseup',_FCK_MouseEventsListener);if (FCKBrowserInfo.IsSafari){FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'paste',function(evt){var A=new FCKDomRange(FCK.EditorWindow);var B=FCK.EditorDocument.createTextNode('\ufeff');var C=FCK.EditorDocument.createElement('a');C.id='fck_paste_padding';C.innerHTML='&#65279;';A.MoveToSelection();A.DeleteContents();A.InsertNode(B);A.Collapse();A.InsertNode(C);A.MoveToPosition(C,3);A.Select();setTimeout(function(){B.parentNode.removeChild(B);C=FCK.EditorDocument.getElementById('fck_paste_padding');C.parentNode.removeChild(C);},0);});};if (FCKBrowserInfo.IsSafari){var D=function(evt){if (!(evt.ctrlKey||evt.metaKey)) return;if (FCK.EditMode!=0) return;switch (evt.keyCode){case 89:FCKUndo.Redo();break;case 90:FCKUndo.Undo();break;}};FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'keyup',D);};FCK.EnterKeyHandler=new FCKEnterKey(FCK.EditorWindow,FCKConfig.EnterMode,FCKConfig.ShiftEnterMode,FCKConfig.TabSpaces);FCK.KeystrokeHandler.AttachToElement(FCK.EditorDocument);if (FCK._ForceResetIsDirty) FCK.ResetIsDirty();if (FCKBrowserInfo.IsIE&&FCK.HasFocus) FCK.EditorDocument.body.setActive();FCK.OnAfterSetHTML();FCKCommands.GetCommand('ShowBlocks').RestoreState();if (FCK.Status!=0) return;FCK.SetStatus(1);};function _FCK_GetEditorAreaStyleTags(){return FCKTools.GetStyleHtml(FCKConfig.EditorAreaCSS)+FCKTools.GetStyleHtml(FCKConfig.EditorAreaStyles);};function _FCK_KeystrokeHandler_OnKeystroke(A,B){if (FCK.Status!=2) return false;if (FCK.EditMode==0){switch (B){case 'Paste':return!FCK.Paste();case 'Cut':FCKUndo.SaveUndoStep();return false;}}else{if (B.Equals('Paste','Undo','Redo','SelectAll','Cut')) return false;};var C=FCK.Commands.GetCommand(B);if (C.GetState()==-1) return false;return (C.Execute.apply(C,FCKTools.ArgumentsToArray(arguments,2))!==false);};(function(){var A=window.parent.document;var B=A.getElementById(FCK.Name);var i=0;while (B||i==0){if (B&&B.tagName.toLowerCase().Equals('input','textarea')){FCK.LinkedField=B;break;};B=A.getElementsByName(FCK.Name)[i++];}})();var FCKTempBin={Elements:[],AddElement:function(A){var B=this.Elements.length;this.Elements[B]=A;return B;},RemoveElement:function(A){var e=this.Elements[A];this.Elements[A]=null;return e;},Reset:function(){var i=0;while (i<this.Elements.length) this.Elements[i++]=null;this.Elements.length=0;},ToHtml:function(){for (var i=0;i<this.Elements.length;i++){this.Elements[i]='<div>&nbsp;'+this.Elements[i].outerHTML+'</div>';this.Elements[i].isHtml=true;}},ToElements:function(){var A=FCK.EditorDocument.createElement('div');for (var i=0;i<this.Elements.length;i++){if (this.Elements[i].isHtml){A.innerHTML=this.Elements[i];this.Elements[i]=A.firstChild.removeChild(A.firstChild.lastChild);}}}};var FCKFocusManager=FCK.FocusManager={IsLocked:false,AddWindow:function(A,B){var C;if (FCKBrowserInfo.IsIE) C=A.nodeType==1?A:A.frameElement?A.frameElement:A.document;else if (FCKBrowserInfo.IsSafari) C=A;else C=A.document;FCKTools.AddEventListener(C,'blur',FCKFocusManager_Win_OnBlur);FCKTools.AddEventListener(C,'focus',B?FCKFocusManager_Win_OnFocus_Area:FCKFocusManager_Win_OnFocus);},RemoveWindow:function(A){if (FCKBrowserInfo.IsIE) oTarget=A.nodeType==1?A:A.frameElement?A.frameElement:A.document;else oTarget=A.document;FCKTools.RemoveEventListener(oTarget,'blur',FCKFocusManager_Win_OnBlur);FCKTools.RemoveEventListener(oTarget,'focus',FCKFocusManager_Win_OnFocus_Area);FCKTools.RemoveEventListener(oTarget,'focus',FCKFocusManager_Win_OnFocus);},Lock:function(){this.IsLocked=true;},Unlock:function(){if (this._HasPendingBlur) FCKFocusManager._Timer=window.setTimeout(FCKFocusManager_FireOnBlur,100);this.IsLocked=false;},_ResetTimer:function(){this._HasPendingBlur=false;if (this._Timer){window.clearTimeout(this._Timer);delete this._Timer;}}};function FCKFocusManager_Win_OnBlur(){if (typeof(FCK)!='undefined'&&FCK.HasFocus){FCKFocusManager._ResetTimer();FCKFocusManager._Timer=window.setTimeout(FCKFocusManager_FireOnBlur,100);}};function FCKFocusManager_FireOnBlur(){if (FCKFocusManager.IsLocked) FCKFocusManager._HasPendingBlur=true;else{FCK.HasFocus=false;FCK.Events.FireEvent("OnBlur");}};function FCKFocusManager_Win_OnFocus_Area(){if (FCKFocusManager._IsFocusing) return;FCKFocusManager._IsFocusing=true;FCK.Focus();FCKFocusManager_Win_OnFocus();FCKTools.RunFunction(function(){delete FCKFocusManager._IsFocusing;});};function FCKFocusManager_Win_OnFocus(){FCKFocusManager._ResetTimer();if (!FCK.HasFocus&&!FCKFocusManager.IsLocked){FCK.HasFocus=true;FCK.Events.FireEvent("OnFocus");}};(function(){var A=window.frameElement;var B=A.width;var C=A.height;if (/^\d+$/.test(B)) B+='px';if (/^\d+$/.test(C)) C+='px';var D=A.style;D.border=D.padding=D.margin=0;D.backgroundColor='transparent';D.backgroundImage='none';D.width=B;D.height=C;})();
-FCK.Description="FCKeditor for Internet Explorer 5.5+";FCK._GetBehaviorsStyle=function(){if (!FCK._BehaviorsStyle){var A=FCKConfig.BasePath;var B='';var C;C='<style type="text/css" _fcktemp="true">';if (FCKConfig.ShowBorders) B='url('+A+'css/behaviors/showtableborders.htc)';C+='INPUT,TEXTAREA,SELECT,.FCK__Anchor,.FCK__PageBreak,.FCK__InputHidden';if (FCKConfig.DisableObjectResizing){C+=',IMG';B+=' url('+A+'css/behaviors/disablehandles.htc)';};C+=' { behavior: url('+A+'css/behaviors/disablehandles.htc) ; }';if (B.length>0) C+='TABLE { behavior: '+B+' ; }';C+='</style>';FCK._BehaviorsStyle=C;};return FCK._BehaviorsStyle;};function Doc_OnMouseUp(){if (FCK.EditorWindow.event.srcElement.tagName=='HTML'){FCK.Focus();FCK.EditorWindow.event.cancelBubble=true;FCK.EditorWindow.event.returnValue=false;}};function Doc_OnPaste(){var A=FCK.EditorDocument.body;A.detachEvent('onpaste',Doc_OnPaste);var B=FCK.Paste(!FCKConfig.ForcePasteAsPlainText&&!FCKConfig.AutoDetectPasteFromWord);A.attachEvent('onpaste',Doc_OnPaste);return B;};function Doc_OnDblClick(){FCK.OnDoubleClick(FCK.EditorWindow.event.srcElement);FCK.EditorWindow.event.cancelBubble=true;};function Doc_OnSelectionChange(){if (!FCK.IsSelectionChangeLocked&&FCK.EditorDocument) FCK.Events.FireEvent("OnSelectionChange");};function Doc_OnDrop(){if (FCK.MouseDownFlag){FCK.MouseDownFlag=false;return;};if (FCKConfig.ForcePasteAsPlainText){var A=FCK.EditorWindow.event;if (FCK._CheckIsPastingEnabled()||FCKConfig.ShowDropDialog) FCK.PasteAsPlainText(A.dataTransfer.getData('Text'));A.returnValue=false;A.cancelBubble=true;}};FCK.InitializeBehaviors=function(A){this.EditorDocument.attachEvent('onmouseup',Doc_OnMouseUp);this.EditorDocument.body.attachEvent('onpaste',Doc_OnPaste);this.EditorDocument.body.attachEvent('ondrop',Doc_OnDrop);FCK.ContextMenu._InnerContextMenu.AttachToElement(FCK.EditorDocument.body);this.EditorDocument.attachEvent("onkeydown",FCK._KeyDownListener);this.EditorDocument.attachEvent("ondblclick",Doc_OnDblClick);this.EditorDocument.attachEvent("onbeforedeactivate",function(){ FCKSelection.Save();});this.EditorDocument.attachEvent("onselectionchange",Doc_OnSelectionChange);FCKTools.AddEventListener(FCK.EditorDocument,'mousedown',Doc_OnMouseDown);};FCK.InsertHtml=function(A){A=FCKConfig.ProtectedSource.Protect(A);A=FCK.ProtectEvents(A);A=FCK.ProtectUrls(A);A=FCK.ProtectTags(A);FCKSelection.Restore();FCK.EditorWindow.focus();FCKUndo.SaveUndoStep();var B=FCKSelection.GetSelection();if (B.type.toLowerCase()=='control') B.clear();A='<span id="__fakeFCKRemove__" style="display:none;">fakeFCKRemove</span>'+A;B.createRange().pasteHTML(A);var C=FCK.EditorDocument.getElementById('__fakeFCKRemove__');if (C.parentNode.childNodes.length==1) C=C.parentNode;C.removeNode(true);FCKDocumentProcessor.Process(FCK.EditorDocument);this.Events.FireEvent("OnSelectionChange");};FCK.SetInnerHtml=function(A){var B=FCK.EditorDocument;B.body.innerHTML='<div id="__fakeFCKRemove__">&nbsp;</div>'+A;B.getElementById('__fakeFCKRemove__').removeNode(true);};function FCK_PreloadImages(){var A=new FCKImagePreloader();A.AddImages(FCKConfig.PreloadImages);A.AddImages(FCKConfig.SkinPath+'fck_strip.gif');A.OnComplete=LoadToolbarSetup;A.Start();};function Document_OnContextMenu(){return (event.srcElement._FCKShowContextMenu==true);};document.oncontextmenu=Document_OnContextMenu;function FCK_Cleanup(){this.LinkedField=null;this.EditorWindow=null;this.EditorDocument=null;};FCK._ExecPaste=function(){if (FCK._PasteIsRunning) return true;if (FCKConfig.ForcePasteAsPlainText){FCK.PasteAsPlainText();return false;};var A=FCK._CheckIsPastingEnabled(true);if (A===false) FCKTools.RunFunction(FCKDialog.OpenDialog,FCKDialog,['FCKDialog_Paste',FCKLang.Paste,'dialog/fck_paste.html',400,330,'Security']);else{if (FCKConfig.AutoDetectPasteFromWord&&A.length>0){var B=/<\w[^>]*(( class="?MsoNormal"?)|(="mso-))/gi;if (B.test(A)){if (confirm(FCKLang.PasteWordConfirm)){FCK.PasteFromWord();return false;}}};FCK._PasteIsRunning=true;FCK.ExecuteNamedCommand('Paste');delete FCK._PasteIsRunning;};return false;};FCK.PasteAsPlainText=function(A){if (!FCK._CheckIsPastingEnabled()){FCKDialog.OpenDialog('FCKDialog_Paste',FCKLang.PasteAsText,'dialog/fck_paste.html',400,330,'PlainText');return;};var B=null;if (!A) B=clipboardData.getData("Text");else B=A;if (B&&B.length>0){B=FCKTools.HTMLEncode(B);B=FCKTools.ProcessLineBreaks(window,FCKConfig,B);var C=B.search('</p>');var D=B.search('<p>');if ((C!=-1&&D!=-1&&C<D)||(C!=-1&&D==-1)){var E=B.substr(0,C);B=B.substr(C+4);this.InsertHtml(E);};FCKUndo.SaveLocked=true;this.InsertHtml(B);FCKUndo.SaveLocked=false;}};FCK._CheckIsPastingEnabled=function(A){FCK._PasteIsEnabled=false;document.body.attachEvent('onpaste',FCK_CheckPasting_Listener);var B=FCK.GetClipboardHTML();document.body.detachEvent('onpaste',FCK_CheckPasting_Listener);if (FCK._PasteIsEnabled){if (!A) B=true;}else B=false;delete FCK._PasteIsEnabled;return B;};function FCK_CheckPasting_Listener(){FCK._PasteIsEnabled=true;};FCK.GetClipboardHTML=function(){var A=document.getElementById('___FCKHiddenDiv');if (!A){A=document.createElement('DIV');A.id='___FCKHiddenDiv';var B=A.style;B.position='absolute';B.visibility=B.overflow='hidden';B.width=B.height=1;document.body.appendChild(A);};A.innerHTML='';var C=document.body.createTextRange();C.moveToElementText(A);C.execCommand('Paste');var D=A.innerHTML;A.innerHTML='';return D;};FCK.CreateLink=function(A,B){var C=[];var D=FCKSelection.GetType()=='Control';var E=D&&FCKSelection.GetSelectedElement();if (!(D&&!FCKTools.GetElementAscensor(E,'a'))) FCK.ExecuteNamedCommand('Unlink',null,false,!!B);if (A.length>0){if (D){var F=this.EditorDocument.createElement('A');F.href=A;var G=E;G.parentNode.insertBefore(F,G);G.parentNode.removeChild(G);F.appendChild(G);return [F];};var H='javascript:void(0);/*'+(new Date().getTime())+'*/';FCK.ExecuteNamedCommand('CreateLink',H,false,!!B);var I=this.EditorDocument.links;for (i=0;i<I.length;i++){var F=I[i];if (F.getAttribute('href',2)==H){var K=F.innerHTML;F.href=A;F.innerHTML=K;var L=F.lastChild;if (L&&L.nodeName=='BR'){FCKDomTools.InsertAfterNode(F,F.removeChild(L));};C.push(F);}}};return C;};function _FCK_RemoveDisabledAtt(){this.removeAttribute('disabled');};function Doc_OnMouseDown(A){var e=A.srcElement;if (e.nodeName&&e.nodeName.IEquals('input')&&e.type.IEquals(['radio','checkbox'])&&!e.disabled){e.disabled=true;FCKTools.SetTimeout(_FCK_RemoveDisabledAtt,1,e);}};
-var FCKConfig=FCK.Config={};if (document.location.protocol=='file:'){FCKConfig.BasePath=decodeURIComponent(document.location.pathname.substr(1));FCKConfig.BasePath=FCKConfig.BasePath.replace(/\\/gi,'/');var sFullProtocol=document.location.href.match(/^(file\:\/{2,3})/)[1];if (FCKBrowserInfo.IsOpera) sFullProtocol+='localhost/';FCKConfig.BasePath=sFullProtocol+FCKConfig.BasePath.substring(0,FCKConfig.BasePath.lastIndexOf('/')+1);}else FCKConfig.BasePath=document.location.protocol+'//'+document.location.host+document.location.pathname.substring(0,document.location.pathname.lastIndexOf('/')+1);FCKConfig.FullBasePath=FCKConfig.BasePath;FCKConfig.EditorPath=FCKConfig.BasePath.replace(/editor\/$/,'');try{FCKConfig.ScreenWidth=screen.width;FCKConfig.ScreenHeight=screen.height;}catch (e){FCKConfig.ScreenWidth=800;FCKConfig.ScreenHeight=600;};FCKConfig.ProcessHiddenField=function(){this.PageConfig={};var A=window.parent.document.getElementById(FCK.Name+'___Config');if (!A) return;var B=A.value.split('&');for (var i=0;i<B.length;i++){if (B[i].length==0) continue;var C=B[i].split('=');var D=decodeURIComponent(C[0]);var E=decodeURIComponent(C[1]);if (D=='CustomConfigurationsPath') FCKConfig[D]=E;else if (E.toLowerCase()=="true") this.PageConfig[D]=true;else if (E.toLowerCase()=="false") this.PageConfig[D]=false;else if (E.length>0&&!isNaN(E)) this.PageConfig[D]=parseFloat(E);else this.PageConfig[D]=E;}};function FCKConfig_LoadPageConfig(){var A=FCKConfig.PageConfig;for (var B in A) FCKConfig[B]=A[B];};function FCKConfig_PreProcess(){var A=FCKConfig;if (A.AllowQueryStringDebug){try{if ((/fckdebug=true/i).test(window.top.location.search)) A.Debug=true;}catch (e) { }};if (!A.PluginsPath.EndsWith('/')) A.PluginsPath+='/';var B=A.ToolbarComboPreviewCSS;if (!B||B.length==0) A.ToolbarComboPreviewCSS=A.EditorAreaCSS;A.RemoveAttributesArray=(A.RemoveAttributes||'').split(',');if (!FCKConfig.SkinEditorCSS||FCKConfig.SkinEditorCSS.length==0) FCKConfig.SkinEditorCSS=FCKConfig.SkinPath+'fck_editor.css';if (!FCKConfig.SkinDialogCSS||FCKConfig.SkinDialogCSS.length==0) FCKConfig.SkinDialogCSS=FCKConfig.SkinPath+'fck_dialog.css';};FCKConfig.ToolbarSets={};FCKConfig.Plugins={};FCKConfig.Plugins.Items=[];FCKConfig.Plugins.Add=function(A,B,C){FCKConfig.Plugins.Items.push([A,B,C]);};FCKConfig.ProtectedSource={};FCKConfig.ProtectedSource._CodeTag=(new Date()).valueOf();FCKConfig.ProtectedSource.RegexEntries=[/<!--[\s\S]*?-->/g,/<script[\s\S]*?<\/script>/gi,/<noscript[\s\S]*?<\/noscript>/gi];FCKConfig.ProtectedSource.Add=function(A){this.RegexEntries.push(A);};FCKConfig.ProtectedSource.Protect=function(A){var B=this._CodeTag;function _Replace(protectedSource){var C=FCKTempBin.AddElement(protectedSource);return '<!--{'+B+C+'}-->';};for (var i=0;i<this.RegexEntries.length;i++){A=A.replace(this.RegexEntries[i],_Replace);};return A;};FCKConfig.ProtectedSource.Revert=function(A,B){function _Replace(m,opener,index){var C=B?FCKTempBin.RemoveElement(index):FCKTempBin.Elements[index];return FCKConfig.ProtectedSource.Revert(C,B);};var D=new RegExp("(<|&lt;)!--\\{"+this._CodeTag+"(\\d+)\\}--(>|&gt;)","g");return A.replace(D,_Replace);};FCKConfig.GetBodyAttributes=function(){var A='';if (this.BodyId&&this.BodyId.length>0) A+=' id="'+this.BodyId+'"';if (this.BodyClass&&this.BodyClass.length>0) A+=' class="'+this.BodyClass+'"';return A;};FCKConfig.ApplyBodyAttributes=function(A){if (this.BodyId&&this.BodyId.length>0) A.id=FCKConfig.BodyId;if (this.BodyClass&&this.BodyClass.length>0) A.className+=' '+FCKConfig.BodyClass;};
-var FCKDebug={Output:function(){},OutputObject:function(){}};
-var FCKDomTools={MoveChildren:function(A,B,C){if (A==B) return;var D;if (C){while ((D=A.lastChild)) B.insertBefore(A.removeChild(D),B.firstChild);}else{while ((D=A.firstChild)) B.appendChild(A.removeChild(D));}},MoveNode:function(A,B,C){if (C) B.insertBefore(FCKDomTools.RemoveNode(A),B.firstChild);else B.appendChild(FCKDomTools.RemoveNode(A));},TrimNode:function(A){this.LTrimNode(A);this.RTrimNode(A);},LTrimNode:function(A){var B;while ((B=A.firstChild)){if (B.nodeType==3){var C=B.nodeValue.LTrim();var D=B.nodeValue.length;if (C.length==0){A.removeChild(B);continue;}else if (C.length<D){B.splitText(D-C.length);A.removeChild(A.firstChild);}};break;}},RTrimNode:function(A){var B;while ((B=A.lastChild)){if (B.nodeType==3){var C=B.nodeValue.RTrim();var D=B.nodeValue.length;if (C.length==0){B.parentNode.removeChild(B);continue;}else if (C.length<D){B.splitText(C.length);A.lastChild.parentNode.removeChild(A.lastChild);}};break;};if (!FCKBrowserInfo.IsIE&&!FCKBrowserInfo.IsOpera){B=A.lastChild;if (B&&B.nodeType==1&&B.nodeName.toLowerCase()=='br'){B.parentNode.removeChild(B);}}},RemoveNode:function(A,B){if (B){var C;while ((C=A.firstChild)) A.parentNode.insertBefore(A.removeChild(C),A);};return A.parentNode.removeChild(A);},GetFirstChild:function(A,B){if (typeof (B)=='string') B=[B];var C=A.firstChild;while(C){if (C.nodeType==1&&C.tagName.Equals.apply(C.tagName,B)) return C;C=C.nextSibling;};return null;},GetLastChild:function(A,B){if (typeof (B)=='string') B=[B];var C=A.lastChild;while(C){if (C.nodeType==1&&(!B||C.tagName.Equals(B))) return C;C=C.previousSibling;};return null;},GetPreviousSourceElement:function(A,B,C,D){if (!A) return null;if (C&&A.nodeType==1&&A.nodeName.IEquals(C)) return null;if (A.previousSibling) A=A.previousSibling;else return this.GetPreviousSourceElement(A.parentNode,B,C,D);while (A){if (A.nodeType==1){if (C&&A.nodeName.IEquals(C)) break;if (!D||!A.nodeName.IEquals(D)) return A;}else if (B&&A.nodeType==3&&A.nodeValue.RTrim().length>0) break;if (A.lastChild) A=A.lastChild;else return this.GetPreviousSourceElement(A,B,C,D);};return null;},GetNextSourceElement:function(A,B,C,D,E){while((A=this.GetNextSourceNode(A,E))){if (A.nodeType==1){if (C&&A.nodeName.IEquals(C)) break;if (D&&A.nodeName.IEquals(D)) return this.GetNextSourceElement(A,B,C,D);return A;}else if (B&&A.nodeType==3&&A.nodeValue.RTrim().length>0) break;};return null;},GetNextSourceNode:function(A,B,C,D){if (!A) return null;var E;if (!B&&A.firstChild) E=A.firstChild;else{if (D&&A==D) return null;E=A.nextSibling;if (!E&&(!D||D!=A.parentNode)) return this.GetNextSourceNode(A.parentNode,true,C,D);};if (C&&E&&E.nodeType!=C) return this.GetNextSourceNode(E,false,C,D);return E;},GetPreviousSourceNode:function(A,B,C,D){if (!A) return null;var E;if (!B&&A.lastChild) E=A.lastChild;else{if (D&&A==D) return null;E=A.previousSibling;if (!E&&(!D||D!=A.parentNode)) return this.GetPreviousSourceNode(A.parentNode,true,C,D);};if (C&&E&&E.nodeType!=C) return this.GetPreviousSourceNode(E,false,C,D);return E;},InsertAfterNode:function(A,B){return A.parentNode.insertBefore(B,A.nextSibling);},GetParents:function(A){var B=[];while (A){B.unshift(A);A=A.parentNode;};return B;},GetCommonParents:function(A,B){var C=this.GetParents(A);var D=this.GetParents(B);var E=[];for (var i=0;i<C.length;i++){if (C[i]==D[i]) E.push(C[i]);};return E;},GetCommonParentNode:function(A,B,C){var D={};if (!C.pop) C=[C];while (C.length>0) D[C.pop().toLowerCase()]=1;var E=this.GetCommonParents(A,B);var F=null;while ((F=E.pop())){if (D[F.nodeName.toLowerCase()]) return F;};return null;},GetIndexOf:function(A){var B=A.parentNode?A.parentNode.firstChild:null;var C=-1;while (B){C++;if (B==A) return C;B=B.nextSibling;};return-1;},PaddingNode:null,EnforcePaddingNode:function(A,B){try{if (!A||!A.body) return;}catch (e){return;};this.CheckAndRemovePaddingNode(A,B,true);try{if (A.body.lastChild&&(A.body.lastChild.nodeType!=1||A.body.lastChild.tagName.toLowerCase()==B.toLowerCase())) return;}catch (e){return;};var C=A.createElement(B);if (FCKBrowserInfo.IsGecko&&FCKListsLib.NonEmptyBlockElements[B]) FCKTools.AppendBogusBr(C);this.PaddingNode=C;if (A.body.childNodes.length==1&&A.body.firstChild.nodeType==1&&A.body.firstChild.tagName.toLowerCase()=='br'&&(A.body.firstChild.getAttribute('_moz_dirty')!=null||A.body.firstChild.getAttribute('type')=='_moz')) A.body.replaceChild(C,A.body.firstChild);else A.body.appendChild(C);},CheckAndRemovePaddingNode:function(A,B,C){var D=this.PaddingNode;if (!D) return;try{if (D.parentNode!=A.body||D.tagName.toLowerCase()!=B||(D.childNodes.length>1)||(D.firstChild&&D.firstChild.nodeValue!='\xa0'&&String(D.firstChild.tagName).toLowerCase()!='br')){this.PaddingNode=null;return;}}catch (e){this.PaddingNode=null;return;};if (!C){if (D.parentNode.childNodes.length>1) D.parentNode.removeChild(D);this.PaddingNode=null;}},HasAttribute:function(A,B){if (A.hasAttribute) return A.hasAttribute(B);else{var C=A.attributes[B];return (C!=undefined&&C.specified);}},HasAttributes:function(A){var B=A.attributes;for (var i=0;i<B.length;i++){if (FCKBrowserInfo.IsIE){var C=B[i].nodeName;if (C.StartsWith('_fck')){continue;};if (C=='class'){if (A.className.length>0) return true;continue;}};if (B[i].specified) return true;};return false;},RemoveAttribute:function(A,B){if (FCKBrowserInfo.IsIE&&B.toLowerCase()=='class') B='className';return A.removeAttribute(B,0);},RemoveAttributes:function (A,B){for (var i=0;i<B.length;i++) this.RemoveAttribute(A,B[i]);},GetAttributeValue:function(A,B){var C=B;if (typeof B=='string') B=A.attributes[B];else C=B.nodeName;if (B&&B.specified){if (C=='style') return A.style.cssText;else if (C=='class'||C.indexOf('on')==0) return B.nodeValue;else{return A.getAttribute(C,2);}};return null;},Contains:function(A,B){if (A.contains&&B.nodeType==1) return A.contains(B);while ((B=B.parentNode)){if (B==A) return true;};return false;},BreakParent:function(A,B,C){var D=C||new FCKDomRange(FCKTools.GetElementWindow(A));D.SetStart(A,4);D.SetEnd(B,4);var E=D.ExtractContents();D.InsertNode(A.parentNode.removeChild(A));E.InsertAfterNode(A);D.Release(!!C);},GetNodeAddress:function(A,B){var C=[];while (A&&A!=FCKTools.GetElementDocument(A).documentElement){var D=A.parentNode;var E=-1;for(var i=0;i<D.childNodes.length;i++){var F=D.childNodes[i];if (B===true&&F.nodeType==3&&F.previousSibling&&F.previousSibling.nodeType==3) continue;E++;if (D.childNodes[i]==A) break;};C.unshift(E);A=A.parentNode;};return C;},GetNodeFromAddress:function(A,B,C){var D=A.documentElement;for (var i=0;i<B.length;i++){var E=B[i];if (!C){D=D.childNodes[E];continue;};var F=-1;for (var j=0;j<D.childNodes.length;j++){var G=D.childNodes[j];if (C===true&&G.nodeType==3&&G.previousSibling&&G.previousSibling.nodeType==3) continue;F++;if (F==E){D=G;break;}}};return D;},CloneElement:function(A){A=A.cloneNode(false);A.removeAttribute('id',false);return A;},ClearElementJSProperty:function(A,B){if (FCKBrowserInfo.IsIE) A.removeAttribute(B);else delete A[B];},SetElementMarker:function (A,B,C,D){var E=String(parseInt(Math.random()*0xffffffff,10));B._FCKMarkerId=E;B[C]=D;if (!A[E]) A[E]={ 'element':B,'markers':{} };A[E]['markers'][C]=D;},ClearElementMarkers:function(A,B,C){var D=B._FCKMarkerId;if (!D) return;this.ClearElementJSProperty(B,'_FCKMarkerId');for (var j in A[D]['markers']) this.ClearElementJSProperty(B,j);if (C) delete A[D];},ClearAllMarkers:function(A){for (var i in A) this.ClearElementMarkers(A,A[i]['element'],true);},ListToArray:function(A,B,C,D,E){if (!A.nodeName.IEquals(['ul','ol'])) return [];if (!D) D=0;if (!C) C=[];for (var i=0;i<A.childNodes.length;i++){var F=A.childNodes[i];if (!F.nodeName.IEquals('li')) continue;var G={ 'parent':A,'indent':D,'contents':[] };if (!E){G.grandparent=A.parentNode;if (G.grandparent&&G.grandparent.nodeName.IEquals('li')) G.grandparent=G.grandparent.parentNode;}else G.grandparent=E;if (B) this.SetElementMarker(B,F,'_FCK_ListArray_Index',C.length);C.push(G);for (var j=0;j<F.childNodes.length;j++){var H=F.childNodes[j];if (H.nodeName.IEquals(['ul','ol'])) this.ListToArray(H,B,C,D+1,G.grandparent);else G.contents.push(H);}};return C;},ArrayToList:function(A,B,C){if (C==undefined) C=0;if (!A||A.length<C+1) return null;var D=FCKTools.GetElementDocument(A[C].parent);var E=D.createDocumentFragment();var F=null;var G=C;var H=Math.max(A[C].indent,0);var I=null;while (true){var J=A[G];if (J.indent==H){if (!F||A[G].parent.nodeName!=F.nodeName){F=A[G].parent.cloneNode(false);E.appendChild(F);};I=D.createElement('li');F.appendChild(I);for (var i=0;i<J.contents.length;i++) I.appendChild(J.contents[i].cloneNode(true));G++;}else if (J.indent==Math.max(H,0)+1){var K=this.ArrayToList(A,null,G);I.appendChild(K.listNode);G=K.nextIndex;}else if (J.indent==-1&&C==0&&J.grandparent){var I;if (J.grandparent.nodeName.IEquals(['ul','ol'])) I=D.createElement('li');else{if (FCKConfig.EnterMode.IEquals(['div','p'])&&!J.grandparent.nodeName.IEquals('td')) I=D.createElement(FCKConfig.EnterMode);else I=D.createDocumentFragment();};for (var i=0;i<J.contents.length;i++) I.appendChild(J.contents[i].cloneNode(true));if (I.nodeType==11){if (I.lastChild&&I.lastChild.getAttribute&&I.lastChild.getAttribute('type')=='_moz') I.removeChild(I.lastChild);I.appendChild(D.createElement('br'));};if (I.nodeName.IEquals(FCKConfig.EnterMode)&&I.firstChild){this.TrimNode(I);if (FCKListsLib.BlockBoundaries[I.firstChild.nodeName.toLowerCase()]){var M=D.createDocumentFragment();while (I.firstChild) M.appendChild(I.removeChild(I.firstChild));I=M;}};if (FCKBrowserInfo.IsGeckoLike&&I.nodeName.IEquals(['div','p'])) FCKTools.AppendBogusBr(I);E.appendChild(I);F=null;G++;}else return null;if (A.length<=G||Math.max(A[G].indent,0)<H){break;}};if (B){var N=E.firstChild;while (N){if (N.nodeType==1) this.ClearElementMarkers(B,N);N=this.GetNextSourceNode(N);}};return { 'listNode':E,'nextIndex':G };},GetNextSibling:function(A,B){A=A.nextSibling;while (A&&!B&&A.nodeType!=1&&(A.nodeType!=3||A.nodeValue.length==0)) A=A.nextSibling;return A;},GetPreviousSibling:function(A,B){A=A.previousSibling;while (A&&!B&&A.nodeType!=1&&(A.nodeType!=3||A.nodeValue.length==0)) A=A.previousSibling;return A;},CheckIsEmptyElement:function(A,B){var C=A.firstChild;var D;while (C){if (C.nodeType==1){if (D||!FCKListsLib.InlineNonEmptyElements[C.nodeName.toLowerCase()]) return false;if (!B||B(C)===true) D=C;}else if (C.nodeType==3&&C.nodeValue.length>0) return false;C=C.nextSibling;};return D?this.CheckIsEmptyElement(D,B):true;},SetElementStyles:function(A,B){var C=A.style;for (var D in B) C[D]=B[D];},SetOpacity:function(A,B){if (FCKBrowserInfo.IsIE){B=Math.round(B*100);A.style.filter=(B>100?'':'progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity='+B+')');}else A.style.opacity=B;},GetCurrentElementStyle:function(A,B){if (FCKBrowserInfo.IsIE) return A.currentStyle[B];else return A.ownerDocument.defaultView.getComputedStyle(A,'').getPropertyValue(B);},GetPositionedAncestor:function(A){var B=A;while (B!=FCKTools.GetElementDocument(B).documentElement){if (this.GetCurrentElementStyle(B,'position')!='static') return B;if (B==FCKTools.GetElementDocument(B).documentElement&&currentWindow!=w) B=currentWindow.frameElement;else B=B.parentNode;};return null;},ScrollIntoView:function(A,B){var C=FCKTools.GetElementWindow(A);var D=FCKTools.GetViewPaneSize(C).Height;var E=D*-1;if (B===false){E+=A.offsetHeight||0;E+=parseInt(this.GetCurrentElementStyle(A,'marginBottom')||0,10)||0;};var F=FCKTools.GetDocumentPosition(C,A);E+=F.y;var G=FCKTools.GetScrollPosition(C).Y;if (E>0&&(E>G||E<G-D)) C.scrollTo(0,E);},CheckIsEditable:function(A){var B=A.nodeName.toLowerCase();var C=FCK.DTD[B]||FCK.DTD.span;return (C['#']&&!FCKListsLib.NonEditableElements[B]);},GetSelectedDivContainers:function(){var A=[];var B=new FCKDomRange(FCK.EditorWindow);B.MoveToSelection();var C=B.GetTouchedStartNode();var D=B.GetTouchedEndNode();var E=C;if (C==D){while (D.nodeType==1&&D.lastChild) D=D.lastChild;D=FCKDomTools.GetNextSourceNode(D);}while (E&&E!=D){if (E.nodeType!=3||!/^[ \t\n]*$/.test(E.nodeValue)){var F=new FCKElementPath(E);var G=F.BlockLimit;if (G&&G.nodeName.IEquals('div')&&A.IndexOf(G)==-1) A.push(G);};E=FCKDomTools.GetNextSourceNode(E);};return A;}};
-var FCKTools={};FCKTools.CreateBogusBR=function(A){var B=A.createElement('br');B.setAttribute('type','_moz');return B;};FCKTools.FixCssUrls=function(A,B){if (!A||A.length==0) return B;return B.replace(/url\s*\(([\s'"]*)(.*?)([\s"']*)\)/g,function(match,opener,path,closer){if (/^\/|^\w?:/.test(path)) return match;else return 'url('+opener+A+path+closer+')';});};FCKTools._GetUrlFixedCss=function(A,B){var C=A.match(/^([^|]+)\|([\s\S]*)/);if (C) return FCKTools.FixCssUrls(C[1],C[2]);else return A;};FCKTools.AppendStyleSheet=function(A,B){if (!B) return [];if (typeof(B)=='string'){if (/[\\\/\.][^{}]*$/.test(B)){return this.AppendStyleSheet(A,B.split(','));}else return [this.AppendStyleString(A,FCKTools._GetUrlFixedCss(B))];}else{var C=[];for (var i=0;i<B.length;i++) C.push(this._AppendStyleSheet(A,B[i]));return C;}};FCKTools.GetStyleHtml=(function(){var A=function(styleDef,markTemp){if (styleDef.length==0) return '';var B=markTemp?' _fcktemp="true"':'';return '<style type="text/css"'+B+'>'+styleDef+'</style>';};var C=function(cssFileUrl,markTemp){if (cssFileUrl.length==0) return '';var B=markTemp?' _fcktemp="true"':'';return '<link href="'+cssFileUrl+'" type="text/css" rel="stylesheet" '+B+'/>';};return function(cssFileOrArrayOrDef,markTemp){if (!cssFileOrArrayOrDef) return '';if (typeof(cssFileOrArrayOrDef)=='string'){if (/[\\\/\.][^{}]*$/.test(cssFileOrArrayOrDef)){return this.GetStyleHtml(cssFileOrArrayOrDef.split(','),markTemp);}else return A(this._GetUrlFixedCss(cssFileOrArrayOrDef),markTemp);}else{var E='';for (var i=0;i<cssFileOrArrayOrDef.length;i++) E+=C(cssFileOrArrayOrDef[i],markTemp);return E;}}})();FCKTools.GetElementDocument=function (A){return A.ownerDocument||A.document;};FCKTools.GetElementWindow=function(A){return this.GetDocumentWindow(this.GetElementDocument(A));};FCKTools.GetDocumentWindow=function(A){if (FCKBrowserInfo.IsSafari&&!A.parentWindow) this.FixDocumentParentWindow(window.top);return A.parentWindow||A.defaultView;};FCKTools.FixDocumentParentWindow=function(A){if (A.document) A.document.parentWindow=A;for (var i=0;i<A.frames.length;i++) FCKTools.FixDocumentParentWindow(A.frames[i]);};FCKTools.HTMLEncode=function(A){if (!A) return '';A=A.replace(/&/g,'&amp;');A=A.replace(/</g,'&lt;');A=A.replace(/>/g,'&gt;');return A;};FCKTools.HTMLDecode=function(A){if (!A) return '';A=A.replace(/&gt;/g,'>');A=A.replace(/&lt;/g,'<');A=A.replace(/&amp;/g,'&');return A;};FCKTools._ProcessLineBreaksForPMode=function(A,B,C,D,E){var F=0;var G="<p>";var H="</p>";var I="<br />";if (C){G="<li>";H="</li>";F=1;}while (D&&D!=A.FCK.EditorDocument.body){if (D.tagName.toLowerCase()=='p'){F=1;break;};D=D.parentNode;};for (var i=0;i<B.length;i++){var c=B.charAt(i);if (c=='\r') continue;if (c!='\n'){E.push(c);continue;};var n=B.charAt(i+1);if (n=='\r'){i++;n=B.charAt(i+1);};if (n=='\n'){i++;if (F) E.push(H);E.push(G);F=1;}else E.push(I);}};FCKTools._ProcessLineBreaksForDivMode=function(A,B,C,D,E){var F=0;var G="<div>";var H="</div>";if (C){G="<li>";H="</li>";F=1;}while (D&&D!=A.FCK.EditorDocument.body){if (D.tagName.toLowerCase()=='div'){F=1;break;};D=D.parentNode;};for (var i=0;i<B.length;i++){var c=B.charAt(i);if (c=='\r') continue;if (c!='\n'){E.push(c);continue;};if (F){if (E[E.length-1]==G){E.push("&nbsp;");};E.push(H);};E.push(G);F=1;};if (F) E.push(H);};FCKTools._ProcessLineBreaksForBrMode=function(A,B,C,D,E){var F=0;var G="<br />";var H="";if (C){G="<li>";H="</li>";F=1;};for (var i=0;i<B.length;i++){var c=B.charAt(i);if (c=='\r') continue;if (c!='\n'){E.push(c);continue;};if (F&&H.length) E.push (H);E.push(G);F=1;}};FCKTools.ProcessLineBreaks=function(A,B,C){var D=B.EnterMode.toLowerCase();var E=[];var F=0;var G=new A.FCKDomRange(A.FCK.EditorWindow);G.MoveToSelection();var H=G._Range.startContainer;while (H&&H.nodeType!=1) H=H.parentNode;if (H&&H.tagName.toLowerCase()=='li') F=1;if (D=='p') this._ProcessLineBreaksForPMode(A,C,F,H,E);else if (D=='div') this._ProcessLineBreaksForDivMode(A,C,F,H,E);else if (D=='br') this._ProcessLineBreaksForBrMode(A,C,F,H,E);return E.join("");};FCKTools.AddSelectOption=function(A,B,C){var D=FCKTools.GetElementDocument(A).createElement("OPTION");D.text=B;D.value=C;A.options.add(D);return D;};FCKTools.RunFunction=function(A,B,C,D){if (A) this.SetTimeout(A,0,B,C,D);};FCKTools.SetTimeout=function(A,B,C,D,E){return (E||window).setTimeout(function(){if (D) A.apply(C,[].concat(D));else A.apply(C);},B);};FCKTools.SetInterval=function(A,B,C,D,E){return (E||window).setInterval(function(){A.apply(C,D||[]);},B);};FCKTools.ConvertStyleSizeToHtml=function(A){return A.EndsWith('%')?A:parseInt(A,10);};FCKTools.ConvertHtmlSizeToStyle=function(A){return A.EndsWith('%')?A:(A+'px');};FCKTools.GetElementAscensor=function(A,B){var e=A;var C=","+B.toUpperCase()+",";while (e){if (C.indexOf(","+e.nodeName.toUpperCase()+",")!=-1) return e;e=e.parentNode;};return null;};FCKTools.CreateEventListener=function(A,B){var f=function(){var C=[];for (var i=0;i<arguments.length;i++) C.push(arguments[i]);A.apply(this,C.concat(B));};return f;};FCKTools.IsStrictMode=function(A){return ('CSS1Compat'==(A.compatMode||(FCKBrowserInfo.IsSafari?'CSS1Compat':null)));};FCKTools.ArgumentsToArray=function(A,B,C){B=B||0;C=C||A.length;var D=[];for (var i=B;i<B+C&&i<A.length;i++) D.push(A[i]);return D;};FCKTools.CloneObject=function(A){var B=function() {};B.prototype=A;return new B;};FCKTools.AppendBogusBr=function(A){if (!A) return;var B=this.GetLastItem(A.getElementsByTagName('br'));if (!B||(B.getAttribute('type',2)!='_moz'&&B.getAttribute('_moz_dirty')==null)){var C=this.GetElementDocument(A);if (FCKBrowserInfo.IsOpera) A.appendChild(C.createTextNode(''));else A.appendChild(this.CreateBogusBR(C));}};FCKTools.GetLastItem=function(A){if (A.length>0) return A[A.length-1];return null;};FCKTools.GetDocumentPosition=function(w,A){var x=0;var y=0;var B=A;var C=null;var D=FCKTools.GetElementWindow(B);while (B&&!(D==w&&(B==w.document.body||B==w.document.documentElement))){x+=B.offsetLeft-B.scrollLeft;y+=B.offsetTop-B.scrollTop;if (!FCKBrowserInfo.IsOpera){var E=C;while (E&&E!=B){x-=E.scrollLeft;y-=E.scrollTop;E=E.parentNode;}};C=B;if (B.offsetParent) B=B.offsetParent;else{if (D!=w){B=D.frameElement;C=null;if (B) D=B.contentWindow.parent;}else B=null;}};if (FCKDomTools.GetCurrentElementStyle(w.document.body,'position')!='static'||(FCKBrowserInfo.IsIE&&FCKDomTools.GetPositionedAncestor(A)==null)){x+=w.document.body.offsetLeft;y+=w.document.body.offsetTop;};return { "x":x,"y":y };};FCKTools.GetWindowPosition=function(w,A){var B=this.GetDocumentPosition(w,A);var C=FCKTools.GetScrollPosition(w);B.x-=C.X;B.y-=C.Y;return B;};FCKTools.ProtectFormStyles=function(A){if (!A||A.nodeType!=1||A.tagName.toLowerCase()!='form') return [];var B=[];var C=['style','className'];for (var i=0;i<C.length;i++){var D=C[i];if (A.elements.namedItem(D)){var E=A.elements.namedItem(D);B.push([E,E.nextSibling]);A.removeChild(E);}};return B;};FCKTools.RestoreFormStyles=function(A,B){if (!A||A.nodeType!=1||A.tagName.toLowerCase()!='form') return;if (B.length>0){for (var i=B.length-1;i>=0;i--){var C=B[i][0];var D=B[i][1];if (D) A.insertBefore(C,D);else A.appendChild(C);}}};FCKTools.GetNextNode=function(A,B){if (A.firstChild) return A.firstChild;else if (A.nextSibling) return A.nextSibling;else{var C=A.parentNode;while (C){if (C==B) return null;if (C.nextSibling) return C.nextSibling;else C=C.parentNode;}};return null;};FCKTools.GetNextTextNode=function(A,B,C){node=this.GetNextNode(A,B);if (C&&node&&C(node)) return null;while (node&&node.nodeType!=3){node=this.GetNextNode(node,B);if (C&&node&&C(node)) return null;};return node;};FCKTools.Merge=function(){var A=arguments;var o=A[0];for (var i=1;i<A.length;i++){var B=A[i];for (var p in B) o[p]=B[p];};return o;};FCKTools.IsArray=function(A){return (A instanceof Array);};FCKTools.AppendLengthProperty=function(A,B){var C=0;for (var n in A) C++;return A[B||'length']=C;};FCKTools.NormalizeCssText=function(A){var B=document.createElement('span');B.style.cssText=A;return B.style.cssText;};FCKTools.Bind=function(A,B){return function(){ return B.apply(A,arguments);};};FCKTools.GetVoidUrl=function(){if (FCK_IS_CUSTOM_DOMAIN) return "javascript: void( function(){document.open();document.write('<html><head><title></title></head><body></body></html>');document.domain = '"+FCK_RUNTIME_DOMAIN+"';document.close();}() ) ;";if (FCKBrowserInfo.IsIE){if (FCKBrowserInfo.IsIE7||!FCKBrowserInfo.IsIE6) return "";else return "javascript: '';";};return "javascript: void(0);";};FCKTools.ResetStyles=function(A){A.style.cssText='margin:0;padding:0;border:0;background-color:transparent;background-image:none;';};
-FCKTools.CancelEvent=function(e){return false;};FCKTools._AppendStyleSheet=function(A,B){return A.createStyleSheet(B).owningElement;};FCKTools.AppendStyleString=function(A,B){if (!B) return null;var s=A.createStyleSheet("");s.cssText=B;return s;};FCKTools.ClearElementAttributes=function(A){A.clearAttributes();};FCKTools.GetAllChildrenIds=function(A){var B=[];for (var i=0;i<A.all.length;i++){var C=A.all[i].id;if (C&&C.length>0) B[B.length]=C;};return B;};FCKTools.RemoveOuterTags=function(e){e.insertAdjacentHTML('beforeBegin',e.innerHTML);e.parentNode.removeChild(e);};FCKTools.CreateXmlObject=function(A){var B;switch (A){case 'XmlHttp':if (document.location.protocol!='file:') try { return new XMLHttpRequest();} catch (e) {};B=['MSXML2.XmlHttp','Microsoft.XmlHttp'];break;case 'DOMDocument':B=['MSXML2.DOMDocument','Microsoft.XmlDom'];break;};for (var i=0;i<2;i++){try { return new ActiveXObject(B[i]);}catch (e){}};if (FCKLang.NoActiveX){alert(FCKLang.NoActiveX);FCKLang.NoActiveX=null;};return null;};FCKTools.DisableSelection=function(A){A.unselectable='on';var e,i=0;while ((e=A.all[i++])){switch (e.tagName){case 'IFRAME':case 'TEXTAREA':case 'INPUT':case 'SELECT':break;default:e.unselectable='on';}}};FCKTools.GetScrollPosition=function(A){var B=A.document;var C={ X:B.documentElement.scrollLeft,Y:B.documentElement.scrollTop };if (C.X>0||C.Y>0) return C;return { X:B.body.scrollLeft,Y:B.body.scrollTop };};FCKTools.AddEventListener=function(A,B,C){A.attachEvent('on'+B,C);};FCKTools.RemoveEventListener=function(A,B,C){A.detachEvent('on'+B,C);};FCKTools.AddEventListenerEx=function(A,B,C,D){var o={};o.Source=A;o.Params=D||[];o.Listener=function(ev){return C.apply(o.Source,[ev].concat(o.Params));};if (FCK.IECleanup) FCK.IECleanup.AddItem(null,function() { o.Source=null;o.Params=null;});A.attachEvent('on'+B,o.Listener);A=null;D=null;};FCKTools.GetViewPaneSize=function(A){var B;var C=A.document.documentElement;if (C&&C.clientWidth) B=C;else B=A.document.body;if (B) return { Width:B.clientWidth,Height:B.clientHeight };else return { Width:0,Height:0 };};FCKTools.SaveStyles=function(A){var B=FCKTools.ProtectFormStyles(A);var C={};if (A.className.length>0){C.Class=A.className;A.className='';};var D=A.style.cssText;if (D.length>0){C.Inline=D;A.style.cssText='';};FCKTools.RestoreFormStyles(A,B);return C;};FCKTools.RestoreStyles=function(A,B){var C=FCKTools.ProtectFormStyles(A);A.className=B.Class||'';A.style.cssText=B.Inline||'';FCKTools.RestoreFormStyles(A,C);};FCKTools.RegisterDollarFunction=function(A){A.$=function(id){return A.document.getElementById(id)};};FCKTools.AppendElement=function(A,B){return A.appendChild(this.GetElementDocument(A).createElement(B));};FCKTools.ToLowerCase=function(A){return A.toLowerCase();};
-var FCKeditorAPI;function InitializeAPI(){var A=window.parent;if (!(FCKeditorAPI=A.FCK...
 (truncated)
Tags: b_vladi, js, livejournal
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments